.

Prípadové štúdie


Adastra pomohla známemu slovenskému operátorovi s dátovou migráciou CRM a fakturačného systému

V rámci zjednodušovania procesov, infraštruktúry a skvalitňovania služieb sa slovenský operátor rozhodol pre konsolidáciu klientov do nového CRM a fakturačného systému. Kľúčovou úlohou bola dátová migrácia, ktorá mala zabezpečiť presun dát z mnohých zdrojových systémov do jedného, dáta vyčistiť, skonsolidovať a štandardizovať tak, aby od uvedenia do prevádzky bola možná obsluha akéhokoľvek typu zákazníka z nového riešenia.

Aký problém sme riešili

Projekt prebiehal vo viacerých fázach a pri každej z nich hrala Adastra významnú rolu pri príprave zákazníckych dát pre cieľové riešenie. V našej zodpovednosti sa ocitli najvýznamnejšie a na dátovú kvalitu najcitlivejšie entity formujúce zákazníka – jeho kontakty, adresy a fakturačné profily. Podstatou však nebolo iba dáta nahrať, vyčistiť a triviálne transformované ich posunúť ďalej.

Základom úspechu sa stala veľmi dobre premyslená a prepracovaná technika konsolidácie zákazníkov a ďalších súvisiacich entít tak, aby zákazník, ktorý má niekde internet, inde predplatenú kartu a na ďalšom mieste má spravované pravidelne fakturované hlasové služby, putoval do cieľového riešenia ako jeden zákazník s rôznorodou sadou služieb a produktov. Od dát poskytnutých migračným frameworkom Adastry sa odrážala celá reťaz procesov – Adastra vytvorila pevný základ pre úspech celej migrácie.

10tis.

Zaznamenali sme desiatky tisíc prípadov dátovej nekvality a v efektívnej spolupráci s klientom zabezpečili nápravu pred samotnou migráciou.

Aké riešenie sme dodali

Podstatou úspechu bola nielen dôsledná analýza, počas ktorej sa na workshopoch s klientom kryštalizoval význam stoviek atribútov, dôležitým faktorom bola perspektíva, z ktorej sme na problém nahliadali. Adastre sa podarilo zabezpečiť si svojou profesionalitou, dôslednosťou a citom pre projekt presah nad rámec dátovej migrácie, ktorý prispel k celkovému úspechu projektu ako takého.

Náš framework sme vybudovali na technológiách ako Ataccama Data Quality Center alebo PL/SQL s veľmi agilným riadením workflow, riešením incidentov z o­blasti dátovej kvality a optimálne navrhnutými konsolidačnými algoritmami, ktoré boli jadrom celého riešenia.

200

Celé riešenie bolo schopné dosiahnuť takmer polovičné časy v porovnaní s tými, aké určovali kritériá projektu napriek tomu, že sa skladalo z takmer 200 krokov, ktoré vo vrstvách budovali objekty pre migráciu

Ako projekt dopadol

Čelili sme mnohým výzvam – obzvlášť v druhej fáze projektu, v ktorej sa migrovali zákazníci vo viacerých vlnách, čo prinášalo veľa problémov. Adastra tiež musela splniť prísne časové kritériá tak, aby sa počas migračných dní neohrozila prevádzka, čo však napokon vďaka vlastnostiam migračného frameworku dopadlo výrazne nad očakávania – mnohé úlohy bolo možné paralelizovať, a tým výrazne ušetriť čas pre náročnejšie kroky.

Nepodcenili sme systémové, integračné ani simulačné testy, pre ktoré bol migračný framework dobre vyzbrojený. Vzhľadom k pozícii migračného frameworku Adastry ešte na začiatku reťaze procesov, transformácií a remigrácií sme potrebovali úplnú istotu, že distribuujeme bezchybný výstup, o čom sme sa mohli presvedčiť i vďaka testom a automatizovaným validáciám. 

2,5mil.

V jednotlivých fázach sme migrovali približne 2.5 milióna zákazníkov z rôznych segmentov.

Zaujíma vás podobné riešenie? Ozvite sa nám.

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Zdieľajte ďalej: