.

Platforma na prípravu strategického plánu v maximálnom detaile


Strategic sales planning v ŠKODA AUTO: efektívnejšie, rýchlejšie a presnejšie

S hladkým priebehom celého plánovacieho procesu pomáhame už niekoľko rokov mnohým spoločnostiam z rôznych odborov, medzi inými aj výrobcom automobilov ŠKODA AUTO.Vďaka plánovacej platforme od Adastry postavenej na špičkových IT technológiách môžete napríklad flexibilne naplánovať úplne nový model vozidla či iný výrobok bez toho, aby ste museli riešiť zdĺhavý proces prípravy všetkých podkladov, ktoré nemáte k dispozícii.

Milióny položiek

Milióny položiek sú sprocesované v rade minút

Tisíce požiadaviek

Tisíce požiadaviek od rôznych divízií a oddelení vie plánovacia platforma vybudovaná Adastrou optimálne začleniť do výrobného plánu

Stovky hodín

Stovky hodín práce, určené na kontrolu konzistencie plánu sú nahradené jedným kliknutím

Desiatky premis

Do plánu odbytu vstupujú desiatky rôznych predajných a výrobných premís

Jednotky ľudí

Pre obsluhu tohto riešenia stačia jednotky ľudí, nie je nutnosť veľkých plánovacích oddelení

Platforma na prípravu strategického plánu v maximálnom detaile

V spolupráci so ŠKODA AUTO sme vybudovali systém pre plánovanie odbytu, do ktorého sa zbierajú informácie z niekoľkých rôznych oddelení spoločnosti ako plánované produkty, objemy predajov podľa predajných regiónov, rozdelenie do rôznych výrobných typov, informácie o agregátoch a výbavových stupňoch a ďalšie.

Získané dáta sa importujú do aplikácie, ktorá pomocou vhodného softvérového prostredia vytvára mechanizmy zabezpečujúce kvalitu a konzistenciu celého plánu so stovkami rôznych predajných a výrobných premis. Automobilka vďaka tomu môže plánovať ešte rýchlejšie, efektívnejšie a veľmi presne na dlhú dobu dopredu.

ŠKODA AUTO, pre ktorú sme túto plánovaciu platformu a softvérové ​​prostredie postavili na mieru, oceňuje najmä jeho:

 • centralizované funkcie v užívateľsky príjemnom prostredí,
 • rýchlejšie spracovanie a schválenie objemových plánov,
 • minimalizáciu manuálnych činností a chybovosti pri príprave plánov,
 • zabezpečenie konzistencie plánovania počas celého priebehu procesu.
None
13+

Pre spoločnosti z oblasti automobilového priemyslu pracujeme už dlhšie ako 13 rokov

5 rokov

Posledných 5 rokov sa venujeme aj strategickému plánovaniu odbytu

15+

Do procesu plánovania odbytu vstupujú požiadavky z viac ako 100 trhov, na ktorých ŠKODA AUTO predáva automobily

Aplikácia pokrýva tri hlavné oblasti, ktoré sú kľúčové zhľadiská riadenia a plánovania odbytu:

 1. Konsolidáciu objemových vstupov pre produktové plánovanie 

 • Zber objemových vstupov z predajných regiónov
 • Zlúčenie s centrálne pripravovaným plánom

 1. Kontrolu konzistencie plánu a bezpečnosť

 • Kontrola, že naplánované objemy súhlasia s vopred definovaným setom stoviek plánovacích premis
 • Zabezpečenie práce s citlivými dátami, ku ktorým má prístup len oprávnená osoba

 1. Plánovanie a hodnotenie

 • Poskytnutie dát pre nadväzujúce procesy plánovania výroby, výpočtu a konsolidácie finančného výpočtu emisií CO2 a pod.
 • Prehľadný reporting, ktorý umožňuje celkový prehľad aj vhľad do najmenšieho detailu
None

S naším know-how, špičkovými technológiami a komplexnou platformou môžete spojiť predtým nemysliteľné a pripraviť komplexné a detailné plány v rade dní.

„S platformou pre plánovanie odbytu od Adastry už pre nás nie je strategické plánovanie každoročným stresujúcim maratónom, ale sofistikovaným procesom, ktorý pevne stojí na unikátnych dátach a konzistenčných kontrolách minimalizujúcich chybovosť a ktorého príprava je maximálne efektívna.“

Jan Týřl, projektový manažér, ŠKODA AUTO

Chcete aj vy ušetriť čas na plánovanie a zefektívniť plánovacie procesy? Napíšte nám!

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Inspirujte se na našem blogu

Nemělo by vám uniknout