.

Campaign Management Fundamentals

Adastra Academy

Naučíte sa ako pripravovať, realizovať a vyhodnocovať kampane. Všetko čo potrebujete vedieť o kampaniach, kým ich začnete pripravovať.

Čo sa naučíte?

Príprava kampane:

 • Identifikácia relevantných dát pre realizáciu kampane – využitie dát z dátového skladu, CRM, big data lake, prípadne ďalších externých zdrojov a databáz.
 • Príprava atribútov pre výber cieľovej skupiny a definícia cieľovej skupiny.
 • Nastavenie kontrolných skupín a optimalizačných pravidiel.
 • Špecifikácia komunikačného scenára a výber vhodného komunikačného kanálu, resp. stanovenie multi-kanálového mixu.

Realizácia kampane:

 • Materializácia a optimalizácia cieľovej skupiny.
 • Spustenie kampane podľa komunikačného scenára.
 • Priebežný monitoring kampane a úpravy bežiacej kampane.

Vyhodnotenie kampane:

 • Zber a príprava dát pre vyhodnotenie kampane.
 • Vyhodnotenie úspešnosti kampane podľa pripravených kritérií.
1

1 deň trvá školenie

Pre koho je školenie určené?

 • Marketingoví pracovníci.
 • Data scientisti, BI špecialisti, biznis analytici.
 • Dátoví architekti, IT/IS architekti, enterprise architekti.
 • Dátoví stevardi, správcovia dát.
 • Data Quality manažéri a špecialisti.
 • Projektoví manažéri IT/IS.
 • IT a IS manažéri spoločností s veľkým objemom dát.

Cena obsahuje:

 • Školiace materiály.
 • Certifikát o absolvovaní kurzu.
450€

EUR na osobu (bez DPH)

Školením vás prevedie Katarína Remiarová.

Katarína Remiarová

Consultant

Chcem vedieť najbližšie termíny školenia

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Petronela Schniererová

HR & Marketing Manager