.

Správa neželaných udalostí automatizovane (AIMS)

Nastavujte jednoznačne zodpovednosti, pravidlá i procesy pri preverovaní neželaných udalostí a vyhodnocujte efektivitu pri ich riešení

V dnešnej dobe nájdete snáď vo všetkých spoločnostiach nástroje a systémy, ktoré detegujú či identifikujú nejakú neželanú udalosť. Či už ide o včasnú detekciu pravdepodobnej poruchy na výrobnej linke alebo výpadku mobilnej siete, pokusu o pranie špinavých peňazí či poistného podvodu. Čo ale s identifikovanými udalosťami robiť následne? Aký ďalší systém či proces ich „prevezme“ a zabezpečí ich efektívne preskúmanie a uzavretie?

Adastra Incident Management System (AIMS)

V rámci našich štandardných riešení DWH/BI pripravujeme bežne dáta pre rôzne skóringové modely alebo na základe preddefinovaných logických pravidiel nastavujeme skóre pre vybrané entity. Často sa ale stretávame so situáciou, keď zákazníci nemajú systémovo nastavený proces ďalšej práce s nájdenými neželanými udalosťami. Pre tieto prípady sme vyvinuli jednoduchý konfigurovateľný systém, ktorý sme schopní rýchlo implementovať do IT ekosystému zákazníka. Počas implementácie vlastného skóringu tak rozhýbeme i nadväzujúci proces doriešenia identifikovaných udalostí.

Rovnako ako iné nástroje pre procesné riadenie vedie evidenciu neželaných udalostí, umožňuje priraďovať zodpovedné osoby (riešiteľov i schvaľovateľov), sleduje jednotlivé kroky pri preverovaní udalostí, posiela notifikácie o stave a ďalšom postupe až do úplného preskúmania a uzavretia každej udalosti.

Vlastnosti AIMS

  • Umožňuje konfigurovať workflow a stavy jednotlivých udalostí v priebehu ich riešenia podľa potrieb zákazníka.
  • Umožňuje konfigurovať práva pre akcie používateľov v jednotlivých stavoch udalostí na základe používateľských rolí.
  • Zabezpečuje procesnú podporu individuálnych riešiteľov a riešiteľských tímov.
  • Dokumentuje postup riešenia jednotlivých neželaných udalostí, k jednotlivým udalostiam umožňuje vkladať súvisiace dokumenty (napr. zmluvy, fotografie, históriu prevádzky, vývoj skóre ap.).
  • Dokáže zobrazovať detailné výsledky skóringu vrátane integrácie so systémami založenými na automatickom vyhodnocovaní prednastavených pravidiel, napr. Ataccama Data Quality Center alebo Ataccama Master Data Center, ktoré sú často súčasťou našich projektov.
  • Poskytuje základné štatistiky pre riadenie a vyhodnocovanie efektivity celého procesu.
  • Nekladie špeciálne požiadavky na výkonnosť aplikačného či databázového serveru.

None
None

Prajete si ponuku na mieru? Kontaktujte nás nižšie, radi ju pre vás vypracujeme.

Zanechajte nám kontakt, ozveme sa vám.

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Tomáš Synek

Business development director