.

AML & eKYC

Poradenstvo v oblasti rizík

Keďže sa podnikateľské prostredie neustále mení a kanály vstupujúce do finančného ekosystému sa rýchlo digitalizujú, pre človeka sa stalo nemožným zachytiť podozrivé vzorce a odhaliť nezákonné toky peňazí. Opatrenia a spôsob fungovania boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti sa musia prispôsobiť.

Procesy boja proti proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti (angl. Anti-Money Laundering, skr. AML) sa preto musia rýchlo zmodernizovať, aby dokázali spracovať obrovské objemy údajov o zákazníkoch, účtoch a transakciách. Aby systémy AML dokázali držať krok s páchateľmi, musia vedieť používať algoritmy a modely umelej inteligencie a strojového učenia (angl. Artificial Intelligence / Machine Learning, skr. AI/ML) na odhaľovanie potenciálnych hrozieb v exponenciálne rastúcich a zložitých schémach AML.

Naše služby

Nastavenie a optimalizácia procesov AML

Našim klientom pomáhame nastaviť nové alebo optimalizovať existujúce procesy AML a eKYC.

Overenie totožnosti a eKYC

Používajte automatizované, spoľahlivé overovanie spotrebiteľských alebo obchodných informácií so zameraním na používateľskú skúsenosť.

Údaje o sankciách, politicky exponovaných osobách a presadzovaní práva

Pripojte sa ku komplexnej databáze sankcií, presadzovania práva a globálnych zoznamov politicky exponovaných osôb (angl. Politically Exposed Persons, skr. PEP).

Kontrola účtov a platieb

Identifikujte vzťahy počas celého životného cyklu zákazníka a odhaľujte riziká legalizácie príjmov z trestnej činnosti pomocou automatizovanej kontroly účtov a platieb.

Kontaktujte nás

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Martin Račko

Consultant