.

Automatizácia

Zdokonaľte svoju prevádzku

Adastra Digital

Automatizácia mení všetky priemyselné odvetvia a nové technológie poskytujú príležitosti na získanie konkurenčnej výhody. Na dosiahnutie úspechu je však potrebné viac ako iba implementovať nové technológie. Aby bolo možné maximalizovať obchodné efekty nových technológií, musia byť všetky zúčastnené strany zladené, čo sa týka nových príležitostí a ochotné zmeniť súčasný spôsob práce.

Firmám pomáhame pochopiť výhody nových technológií, identifikovať príležitosti na automatizáciu, spracovať ich z obchodného uhla pohľadu, otestovať ich v režime proof-of-concept a dodať riešenie v plnom rozsahu so všetkými podpornými procesmi.

Naše portfólio prístupov k automatizácii zahŕňa nasledujúce služby:

Paperless digitalizácia

Zvýšte produktivitu a zisk, zamerajte sa na svojich klientov a zlepšite svoje služby.

Firmám pomáhame získať maximálne výnosy zo zavedenia nových technológií. Okrem digitalizácie existujúcich procesov navrhujeme aj úpravy procesov v podnikaní, ktoré zlepšujú celkové výsledky.

Robotická automatizácia procesov (RPA)

Robotická automatizácia procesov využíva softvér, ktorý je umiestnený nad existujúcimi systémami a realizuje manuálne, opakujúce sa a na pravidlách založené činnosti, ktoré normálne vykonávajú jednotlivci.

RPA umožňuje rozširovať potenciál prevádzky tým, že opakujúce sa manuálne úlohy prenáša z ľudí na softvérové roboty, čo umožňuje zamestnancom tráviť viac času plnením úloh s vyššou pridanou hodnotou.

Pracujeme s celým radom patentovaných nástrojov a nástrojov tretích strán od popredných partnerov z celého automatizačného ekosystému. Kombinujeme správne technológie a služby, aby sme vytvorili integrované riešenie, ktoré funguje pre vaše podnikanie.

Kontaktujte nás

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Martin Obetko

Managing Consultant