.

Amazon Web Services

Adastra je poskytovateľom riešení AWS na vašej ceste digitálnej transformácie.

AWS

Kľúčovým prvkom vašej digitálnej transformácie je čiastočné alebo úplné presunutie vašej činnosti do cloudu. Adastra je poskytovateľom riešení Amazon Web Services (AWS), ktorý pomáha v každej fáze migrácie do cloudu a zaisťuje rast a agilitu vašej organizácie.

Práca s dátami vašej spoločnosti sa bez správneho porozumenia, vedenia a správnych zdrojov môže zdať ako nerovný boj. Adastra ako váš špecializovaný poskytovateľ služieb AWS vám pomôže na vašej ceste digitálnej transformácie. Vďaka našej podpore a odborným znalostiam môžete jednoducho rozširovať a rozvíjať svoju organizáciu na AWS, čím zlepšíte spoluprácu a produktivitu všetkých vašich činností.

Adastra ako vybraný konzultačný partner (Select Consulting Partner) spoločnosti AWS ponúka nespočetné množstvo riešení od migrácie do cloudu a analytiky (Cloud Migration and Analytics) až po dátovú vedu a správu dát (Data Science and Governance), a to najmä, no nielen, nasledovné riešenia:

  • zisťovanie a analýza dát (Data Discovery & Analytics)
  • kvalita dát (Data Quality)
  • správa kmeňových dát (Master Data Management)
  • umelá inteligencia (Artificial Intelligence)
  • strojové učenie (Machine Learning)
  • zostavenie dátového jazera (Data Lake Build)
  • dátové inžinierstvo (Data Engineering)
  • optimalizácia nákladov (Cost Optimization)
  • vývoj digitálnych aplikácií (Digital App Development)

Vaša spoločnosť možno podniká prvé kroky smerom k digitálnej transformácii a uvažuje o cloude ako o riešení pre nákladovo efektívnejšiu a flexibilnejšiu správu dát. Možno ste práve v srdci vašej transformácie a máte zavedenú platformu, ktorá už nie je dostatočne agilná na to, aby vyhovovala vašim rastúcim požiadavkám na dáta. Bez ohľadu na to, kde sa na vašej ceste digitálnej transformácie nachádzate, prevedieme vás bezproblémovým procesom zlúčenia služieb platformy AWS s našimi robustnými riešeniami, pričom zabezpečia riešenie a prekonanie všetkých vašich relevantných dátových výziev.

Zarezervujte si konzultáciu zadarmo

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Slavomír Krivák

Consultant