.

Business consulting

Naši konzultanti pomáhajú organizáciám zlepšovať ich obchodné výsledky zameriavaním sa na inovácie, ktoré majú okamžitý a praktický dosah.

Kombinujú odborné znalosti v konkrétnom odvetví s praktickými analytickými zručnosťami a technickým know-how, aby udržali zameranie podnikania našich klientov. Naši konzultanti pôsobia celosvetovo vo viac ako 50 krajinách a kombinujú osvedčené postupy z týchto trhov.

Home Credit a.s.
Vodafone
T-Mobile
ŠKODA AUTO
Citibank
Raiffeisenbank

Výhody, ktoré prinášame našim klientom

  • vyššie výnosy vďaka získavaniu nových klientov alebo zlepšeniu krížového predaja
  • optimalizácia úverového rizika a tvorby opravných položiek
  • zlepšenie efektívnosti prevádzky
  • zlepšenie obchodných výsledkov
  • inovatívne technológie a procesy

Prečo si vybrať spoločnosť Adastra na podnikové poradenstvo

Dosahovanie hmatateľných výsledkov pre klientov je našou vášňou. Veríme, že za úspechom je z 90 % tvrdá práca a z 10 % inšpirácia. Naše dlhodobé vzťahy s klientmi sú založené na úprimnej a otvorenej komunikácii. Úspech je pre nás založený na integrite, rešpekte a tímovej práci, ktorá posúva organizáciu vpred.

Chcem zvýšiť výnosy

Pomáhame organizáciám prekonať konkurenciu budovaním hĺbkových poznatkov o zákazníkoch a inovatívneho prístupu k predaju a marketingu.

Chcem optimalizovať tvorbu opravných položiek k úverovému riziku

Využívame hĺbkové odborné znalosti odvetvia, silné pokročilé analytické schopnosti a pragmatický prístup k vývoju IT, aby sme poskytli hodnotu v celom hodnotovom reťazci úverov.

Chcem zlepšiť prevádzkové náklady

Činnosti v každej spoločnosti možno zefektívniť, zautomatizovať a zlepšiť pomocou pokročilých technológií.

Zanechajte nám kontakt, my vás budeme kontaktovať.

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.