.

Biznisové operácie

Transformujte svoje podporné funkcie a dosiahnite prevádzkovú dokonalosť

Consulting Services

Získajte výhodu nad konkurenciou vďaka lepšej kvalite, rýchlosti a nákladom na podporné funkcie.

Pomáhame organizáciám pochopiť potenciál ich obchodných operácií, vypracovať plán realistických iniciatív a tento plán realizovať tak, aby jeho výsledky boli udržateľné.

Adastra má expertné znalosti v oblasti automatizácie a hotové aplikácie využívajúce umelú inteligenciu, ktorá premení vaše podporné funkcie na partnera, ktorý zásadne pomáha vášmu podnikaniu.

Ako pomáhame klientom

Optimalizácia kontaktného centra

Kontaktné centrá sa skladajú z troch kľúčových prvkov: z ľudí, z platforiem a z procesov, ktoré ich spájajú. Ich správne zladenie je jediný spôsob, ako využiť ich plný potenciál a dosiahnuť optimálnu produktivitu a efektivitu.

V našom rámci dimenzia ľudí zahŕňa celé riadenie ľudských zdrojov, kľúčové indikátory výkonnosti, motiváciu, monitorovanie, onboarding a školenia, komunikáciu a riadenie kvality. Do platformy patria všetky používané nástroje vrátane dialeru, CRM, správy kontaktov, chatbota, voicebota, RPA robotov a mnoho ďalších vecí. Následne prichádza k samotnému procesu, ktorý pokrýva všetko od výberu zoznamu volania zákazníkov, procesov kontaktovania a reportovania až po nastavenie dialeru a reportovanie. Iba optimálna kombinácia všetkých troch dimenzií prináša požadovaný efekt.

Paperless digitalizácia

Firmám pomáhame vyťažiť maximálne výhody z nových technológií. Nielenže digitalizujeme existujúce procesy, ale tiež navrhujeme úpravy obchodných procesov tak, aby zlepšili celkové výsledky spoločnosti.

Robotická automatizácia procesov (RPA)

Robotická automatizácia procesov využíva softvér, ktorý je umiestnený nad existujúcimi systémami a realizuje manuálne opakujúce sa a na pravidlách založené činnosti, ktoré bežne vykonávajú jednotlivci.

RPA umožňuje rozširovať prevádzkové schopnosti tým, že opakujúce sa manuálne úlohy prenáša z ľudí na softvérové roboty, čo umožňuje zamestnancom tráviť viac času plnením úloh s vyššou pridanou hodnotou.

Kontaktujte nás

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Martin Obetko

Managing Consultant