.

Transformácia priemyselných odvetví pomocou nových technológií

Inovácie v podnikaní

Adastra pomáha firmám inovovať obchodné modely s využitím výhod nových technológií tak, aby reflektovali meniace sa správanie a očakávania zákazníkov. Pomáhame organizáciám posúdiť rôzne inovačné prístupy a stratégie, zladiť kľúčové zainteresované strany, vytvoriť plán inovácií a riadiť komplexnú realizáciu inovácií vrátane technického dodania a zmien v organizačnej štruktúre a firemnej kultúre, ktoré sú nevyhnutné pre udržateľný rozvoj podnikania.

Ako pomáhame inovovať

Na začiatku posúdime váš súčasný obchodný model, dostupné zdroje, inovačné nápady a plán rozvoja. Následne sa zameriame na definovanie dosiahnuteľných inovačných ambícií a cieľov rozdelených do menších prioritných iniciatív a programov, ktoré postupne prinášajú obchodnú hodnotu. Akonáhle sú programy zladené, pomáhame organizáciu pripraviť na zmeny súvisiace s ľudskými zdrojmi, zmeny kultúry alebo úpravu prevádzkového modelu. Naša divízia IT poradenstva pokrýva tiež technologické požiadavky.

Definícia nápadov

Pomáhame pochopiť, v čom je firma výnimočná.

Príprava plánu

Dodávame biznis hodnotu postupne v menších iniciatívach.

Budovanie organizácie

Pomáhame s realizáciou organizačných, kultúrnych a prevádzkových úprav tak, aby reflektovali nové obchodné modely.

Dodanie technológií

Komplexné dodanie technologických úprav.

Kontaktujte nás

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Tomáš Synek

Business development director