.

Pochopenie zákazníkov a marketing

Premeňte dáta na zisky vďaka pokročilej analytike

Consulting Services

Hlboký pohľad na zákazníkov pomáha firmám vytvárať hodnotu prostredníctvom relevantných ponúk a riešení prispôsobených potrebám zákazníkov.

Firmám pomáhame predbehnúť konkurenciu vďaka budovaniu pochopenia zákazníkov a inovatívnemu prístupu k predaju a marketingu.

Ako pomáhame klientom

Akvizícia zákazníkov

Marketing je stále drahší a zákazníci sú stále menej lojálni. Kvôli tomu musia byť firmy pri akvizícii bystrejšie. Pomôžeme vám optimalizovať predajné kanály, aby ste zvládali lepšie interakciu s potenciálnymi zákazníkmi a zlepšili konverziu leadov.

Pochopenie zákazníkov

S našou pomocou využijete svoje dáta naplno a založíte svoje rozhodnutia na reálnych faktoch, ktoré pochádzajú zo spracovania veľkých objemov dát pomocou najpokročilejších metód analýzy dát vrátane umelej inteligencie. V oblasti Customer Insight máme praktické skúsenosti s rôznymi typmi projektov. Náš prístup spočíva v tom, že nikdy nerobíme analýzu pre analýzu. Vždy sa snažíme o detailné pochopenie vášho podnikania a potrieb a až potom rozhodujeme o vhodnom prístupe, ktorý ich podporí.

Riadenie hodnoty zákazníkov

Firmám pomáhame efektívne pracovať s celoživotnou hodnotou zákazníka prostredníctvom nastavení alebo optimalizácie procesov riadenia hodnoty zákazníkov alebo vyladenia PtB a ďalších štatistických modelov.

Kreatívne poradenstvo

Ako komplexný partner vyvíjame riešenie od konceptualizácie cez výrobu až po marketingovú stratégiu a realizáciu. Stačí za nami prísť s vaším biznis cieľom a zvyšok necháte na nás.

Riadenie retencie a churnu klientov

Efektívny proces riadenia odchodov zákazníkov je dobrým nástrojom pre zvýšenie celkovej ziskovosti firmy. Na dosiahnutie tohto cieľa je však potrebné pochopiť hodnotu zákazníka, jeho preferencie a motiváciu a tiež správne nastaviť spodné hranice toho, koľko nákladov môže firma vynaložiť na udržanie jednotlivých segmentov zákazníkov v evidencii. Môžeme vám pomôcť s programom rozvoja portfólia, modelmi predikcie odchodu a proaktívnymi i reaktívnymi retenčnými kampaňami.

Riadenie hodnoty zákazníka

Personalized Videos

Retention & Churn Management

Corporate Data Enrichment Tool

Kontaktná osoba

Martin Obetko

Managing Consultant

Kontaktujte nás

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.