.

Odhalenie skutočnej hodnoty pre investorov

Poradenstvo v oblasti fúzií a akvizícií

Consulting Services

Investorom pomáhame identifikovať skryté riziká a príležitosti v obchodných operáciách i IT prostredí firiem, o ktoré sa zaujímajú.

Zásadné rozhodnutia vyžadujú hlboký náhľad do fungovania organizácií. Naša v praxi overená metodika due diligence a praktický prístup poskytujú investorom ďalší náhľad do cieľových firiem, čím zmierňujú investičné riziká a odkrývajú skrytú hodnotu.

Ako pomáhame zákazníkom

Due diligence podnikových operácií

Naši experti v danom odbore pomáhajú investorom realizovať detailné analýzy prevádzky spoločnosti priamo na mieste, aby mohli riadne vyhodnotiť riziká a príležitosti spojené s plánovanou investíciou. Konečným výstupom našej previerky je komplexná hodnotiaca správa pre investorov podľa našej štandardizovanej metodiky due diligence, ktorá zahŕňa:

  • aktuálny stav vyspelosti podnikových procesov,
  • identifikované silné a slabé stránky hodnotenej spoločnosti,
  • posúdenie ľudského potenciálu a kvalifikácie manažmentu,
  • vyspelosť IT prostredia a interné schopnosti poskytovania IT,
  • súlad nastavenia spoločnosti s cieľmi investora,
  • zoznam potenciálnych rozvojových iniciatív zvyšujúcich hodnotu investície.

Due diligence podnikovej IT architektúry

Sme vaším komplexným partnerom pre premenu existujúcich IT ekosystémov na moderné, cloudovo orientované, bezpečné, stabilné a škálovateľné riešenia šité na mieru tak, aby vášmu podniku poskytli maximálnu konkurenčnú výhodu.

  • Posúdenie

Pomôžeme vám určiť stav vášho existujúceho riešenia a požadovaný rozsah modernizácie.

  • Re-engineering riešenia

Ku každému prípadu pristupujeme individuálne s cieľom identifikovať kľúčové faktory IT prostredia, čo nám umožňuje pre vás definovať optimálnu cestu.

  • Plánovanie migrácie

Pomôžeme vám sa starostlivo pripraviť na prechod na nové navrhované IT nastavenie prostredníctvom viacerých menších projektov, ktoré prinášajú hodnotu v krátkych cykloch.

  • Implementácia migrácie

Akonáhle budete pripravení, pomôžeme vám realizovať plán migrácie ušitý na mieru pre vašu firmu.

Kontaktujte nás

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Pavel Hodek

Consultant