.

PII Data Protector

PII Data Protector

Spoločnosť Adastra vyvinula riešenie, ktoré rieši problém využívania údajov o zákazníkoch v cloudovom systéme na automatizáciu marketingu a zvyšuje bezpečnosť tokenizáciou osobných údajov (skr. PII - personally identifiable information) do nečitateľnej formy.

Problém osobných údajov v cloud computingu

Cloud computing mení spôsob používania a riadenia informačných technológií s prísľubom zlepšenia nákladovej efektívnosti, zrýchlenia inovácií, rýchlejšeho času uvedenia na trh a schopnosti škálovať aplikácie na požiadanie.
Je zrejmé, že dochádza k veľkému posunu smerom k modelu cloud computingu a že výhody môžu byť značné. Pretože sa však forma cloud computingu rýchlo rozvíja, stále veľa spoločností váha s odosielaním citlivých údajov do cloudu z dôvodu ochrany osobných údajov a obáv zo straty kontroly nad dátami.

Riešenie pre ochranu osobných údajov

Adastra vyvinula riešenie, ktoré rieši problém využívania modernej cloudovej architektúry v prípade potreby práce s osobnými údajmi (PII). Riešenie PII data protector poskytuje centralizovanú službu na anonymizáciu a de-anonymizáciu rôznych druhov osobných údajov. Zákazníci si môžu zvoliť šifrovanie alebo tokenizáciu. Obe metódy zabezpečujú anonymizáciu osobných údajov v cloude, zatiaľ čo systémy a komunikačné kanály spoločnosti pracujú s prvotnými údajmi bez potreby ich úprav. Doplnok prehliadača poskytuje oprávneným interným používateľom spoločnosti automatický preklad zašifrovaných údajov do čitateľnej podoby.

Šifrovanie

Šifrovanie údajov  prevádza údaje do inej formy alebo kódu, takže ich dokážu prečítať len ľudia s prístupom k tajnému kľúču (formálne nazývanému dešifrovací kľúč) alebo heslu.

Tokenizácia

Tokenizácia dát je proces nahradenia citlivého prvku údajov necitlivým ekvivalentom, označovaným ako token, ktorý nemá žiadny vonkajší alebo zneužiteľný význam ani hodnotu. Token je referencia (t.j. identifikátor), ktorý slúži na spätne priradenie k citlivým údajom prostredníctvom systému tokenizácie.

Prehľad riešenia Adastra PII Protector

None

Výhody riešenia PII Data Protector

✓prípade narušenia externej bezpečnosti nie je možné získať pôvodné hodnoty bez prístupu k tabuľkám tokenov alebo šifrovaciemu kľúču

 Overené pri vysokých objemoch v rozsahu miliónov záznamov

✓ Podporuje tok dávkových aj transakčných údajov

✓ Minimálny vplyv na používateľov- je k dispozícii doplnok webového prehliadača, ktorý automaticky prevádza šifrované údaje do čitateľnej podoby na strane klienta

✓ Žiadny vplyv na interné systémy a komunikačné kanály spoločnosti

✓ V súlade s architektúrou mikroslužieb

✓ Grafické užívateľské rozhranie pre manuálne šifrovanie a dešifrovanie údajov

Osvedčené riešenie

Získajte viac informácií dnes, začnite implementovať zajtra.

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Martin Obetko

Managing Consultant