.

Digitálny onboarding a upisovanie

Poradenstvo v oblasti rizík

Zvýšený prienik digitálnych produktov nanovo definuje očakávania zákazníkov v rôznych odvetviach. Zákazníci v oblasti bankovníctva, telekomunikácií a poisťovníctva čoraz viac vyžadujú okamžité a bezproblémové vybavenie, či už ide o online alebo offline požiadavku zákazníka. Ak organizácie chcú udržať krok s týmto trendom, je nevyhnutné, aby do existujúcich procesov upisovania a prijímania nových zákazníkov (tzv. onboarding) začlenili nové technológie a pokročilú analytiku.

V spoločnosti Adastra Business Consulting máme rozsiahle skúsenosti s onboardingom a upisovaním z viac ako 80 úspešne realizovaných projektov za posledných 5 rokov, ktoré pokrývajú onboarding a upisovanie všetkých segmentov zákazníkov od fyzických osôb až po veľké korporácie.

Čo robíme?

Naše služby zahŕňajú komplexnú optimalizáciu procesu onboardingu a upisovania a digitalizáciu, v prípade potreby vrátane hotových technológií. Naším cieľom je skrátiť proces onboardingu, zvýšiť mieru schvaľovania a znížiť celkové náklady na onboarding, ako aj náklady spojené s rizikami. Náš štandardný prístup k projektu zahŕňa nsledovné:

  • hĺbkové preskúmanie celých procesov predaja, onboardingu a poskytovania úverov, politík a operácií v oblasti rizík
  • preskúmanie dostupnosti a použiteľnosti dát na hodnotenie a implementáciu modelov použitia umelej inteligencie / strojového učenia (AI/ML)
  • súčasná organizačná štruktúra a dostupnosť súboru zručností potrebných na udržanie moderných postupov pri onboardingu a upisovaní
  • hĺbková analýza dát a definovanie návrhov z hľadiska technologickej podpory, automatizácie schvaľovacieho procesu, zberu dát, využívania AI/ML a úpravy úverových politík - predovšetkým kritériá pre zamietnutie, blacklisty, úverová kapacita, oceňovanie na základe rizika, posudzovanie zábezpeky, odhaľovanie podvodov
  • kvantifikácia vplyvu úprav a príprava plánu na realizáciu návrhov so stanovením priorít
  • podpora pri implementácii úprav a dodávke hotových technológií, ak je na zlepšenie procesu potrebná nová technológia.

Upisovanie

Moderné upisovanie je proces založený na dátach, ktorý je neustále monitorovaný a pravidelne upravovaný. Pri správnom nastavení súčasná technológia umožňuje spoľahlivé automatizované rozhodovanie v priebehu sekundy s minimom informácií od zákazníka, pričom sa skôr využívajú informácie o správaní zákazníka, ktoré sa získavajú automaticky v priebehu vybavovania žiadosti. Pomáhame organizáciám navrhnúť a zaviesť spoľahlivé a ľahko ovládateľné procesy upisovania založené na dátach.

Digitálny onboarding

Bezproblémové a okamžité vybavenie zákazníka, ktoré trvá niekoľko sekúnd a vyžaduje od zákazníka minimum informácií, je novou normou pri prijímaní nového zákazníka, či už ide o online alebo offline proces. Poskytujeme hotové, ľahko nastaviteľné riešenia pre digitálny onboarding vhodné pre online aj offline procesy onboardingu zákazníkov, ktoré by mohli byť nastavené za niekoľko týždňov.

eKYC

Pre organizácie je nevyhnutné, aby pri onboardingu spoľahlivo identifikovali zákazníka. Ak to neurobia, môže to otvoriť dvere závažným trestným činom, ako sú podvody, legalizácia príjmov z trestnej činnosti alebo financovanie terorizmu. Adastra Business Consulting ponúka hotové riešenia pre eKYC, ktoré pozostávajú z automatického načítania údajov z občianskych preukazov, resp. identifikačných kariet (OCR) , detekcie živosti a rozpoznávania tváre, ako aj vývoj eKYC opatrení na mieru, ktoré sú prispôsobené špecifickým procesom onboardingu vo vašej organizácii.

Kontaktujte nás

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Tomáš Synek

Business development director