.

Due Diligence podnikovej IT architektúry

Poradenstvo v oblasti fúzií a akvizícií

Kríza je často hnacou silou pokroku. Spoločnosti sú nútené optimalizovať procesy a modernizovať technológie, ak na to majú nástroje. Kríza je vašou príležitosťou na posilnenie vašej pozície na trhu.

Zastarané IT ekosystémy spôsobujú zraniteľnosť vašej firmy v porovnaní s konkurenciou. Naozaj chcete čakať, kým vaši konkurenti začlenia do svojich systémov najnovšie technológie a získajú výhodu?

Naše služby

Adastra je vaším partnerom, s ktorým na jednom mieste vyriešite prechod zo súčasných IT ekosystémov na moderné, cloudové, bezpečné, stabilné a škálovateľné riešenia prispôsobené tak, aby poskytli vášmu podniku maximálnu konkurenčnú výhodu.

Posúdenie

Pomôžeme vám posúdiť stav vášho súčasného riešenia a požadovaný rozsah modernizácie.

Re-inžiniering riešenia

Ku každému prípadu pristupujeme individuálne, aby sme identifikovali kľúčové faktory IT prostredia, ktoré nám umožnia definovať optimálnu cestu pre vás.

Plánovanie migráci

Pomôžeme vám dôkladne sa pripraviť na prechod na navrhované nové nastavenie IT prostredníctvom série menších projektov, ktoré prinesú hodnotu v krátkych cykloch.

Implementácia migrácie

Po príprave vám pomôžeme zrealizovať plán migrácie pripravený pre vašu organizáciu.

None

Kontaktujte nás

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Pavel Hodek

Consultant