.

ESG stratégia založená na dátach

Prístup riadený dátami prináša pozitívnu transformáciu s dopadom na zmenu klímy

Udržateľná budúcnosť je veľkou výzvou. Aby bolo možné dosiahnuť pozitívnu transformáciu ovplyvňujúcu zmenu klímy, musia spoločnosti prevziať kontrolu nad svojou ekologickou stopou.

Od roku 2023 sú všetky spoločnosti s viac ako 250 zamestnancami povinné reportovať dáta týkajúce sa ESG. To zahŕňa nielen uhlíkovú stopu, ale aj spotrebu vody, využívanie surovín, štruktúru riadenia a mnoho ďalšieho.

Adastra môže pomôcť túto náročnú úlohu splniť vďaka svojim rozsiahlym skúsenostiam s regulačným reportingom pre veľké banky, poisťovne, utility, maloobchod a ďalšie inštitúcie.

Pozrite si videorozhovor

Tri piliere ESG

E
Environment

Vplyv spoločnosti na životné prostredie

Environmentálne témy vrátane napríklad toho, aké zdroje sa používajú (suroviny, emisie, úroveň inovácií).

S
Social

Úroveň spoločenskej zodpovednosti

Zahŕňa napríklad hodnotenie pracovných podmienok, prístup k dodržiavaniu ľudských práv a vplyv výroby podniku na spoločnosť.

G
Governance

Štandardy riadenia spoločnosti

Vnútorné kontroly a postupy (obvykle rôzne normy, napríklad ISO), zodpovednosť dodávateľov alebo vedenie spoločnosti ako celku.


Výzvy

None

Nulové emisie

Zvyšujte efektivitu vlastnej prevádzky a spolupracujte s dodávateľmi a podporujte ich pri znižovaní ich ekologickej stopy.

None

Zmena preferencií

Nové príležitosti pre nové produkty, ktorých hlavným princípom je udržateľnosť a ktoré sú dodávané s plnou transparentnosťou.

None

Dlhodobé použitie

Cieľom je dlhodobé riešenie bez nutnosti zavádzať každý rok novú verziu.

None

Regulačný tlak

Regulátori budú aj naďalej rozširovať svoj dohľad nad emisiami CO2 a zaoberať sa vplyvmi, ktoré organizácie vyvíjajú na prírodné ekosystémy.

None

Dodávateľské reťazce

Krehkosť dodávateľských reťazcov sa prejavuje v súvislosti s globálnymi udalosťami, vrátane zmeny klímy. To predstavuje neviditeľné riziká, ktoré môžu mať na organizácie ničivé dopady.

None

Komplexné riešenie

Mať len rámec nemusí byť dostačujúce. Nevyhnutné je celkové riešenie „všetko v jednom“.


_________
Čo znamená ESG rámec?

Rôzne organizácie vrátane vlád vytvárajú ESG rámce, ktoré sa zameriavajú na znižovanie znečistenia, otázky zdravia a bezpečnosti a firemnú filantropiu. To pomáha zainteresovaným stranám pochopiť, ako organizácia riadi príležitosti a riziká súvisiace s otázkami udržateľnosti.

_________
Ako riadiť riziká spojené s ESG frameworkom?

Ide o pokročilý nástroj pre riadenie rizík zameraný na identifikáciu, hodnotenie a riešenie potenciálne škodlivých dopadov činnosti firmy na zamestnancov, miestne komunity a životné prostredie. Výpočet ratingu celkového hodnotenia firemných ESG rizík zahŕňa mieru nezvládnutého rizika pre každú významnú ESG tému.

_________
Ako vytvoriť ESG stratégiu?

Stratégia ESG v konečnom dôsledku pomáha podporiť celkový rast a znížiť náklady. Uistite sa teda, že je vaša ESG stratégia prispôsobená presne pre vašu spoločnosť – dodržujte predpisy, zapojte prioritné zúčastnené strany, vytvorte plán a rámec pre implementáciu a vysvetľujte ciele.


Postavte sa výzvam s ESG frameworkom od Adastry

Ak máte k dispozícii všetky údaje o faktoroch ESG vo vašej spoločnosti a dodávateľskom reťazci, Adastra vám pomôže vyvinúť a implementovať komplexnú ESG stratégiu pre získavanie, zhromažďovanie, konsolidáciu a analýzu týchto dát za účelom dodržiavania predpisov, transparentnosti a riadenia rizík. Poskytneme vám podrobný pohľad do ESG reportingu, pretože len ten má skutočný zmysel.

Získajte informácie, ktoré vám umožnia robiť informované rozhodnutia rešpektujúce hodnoty udržateľnosti.

RECORD

Zbierajte a prepájajte dáta a výpočet vášho dopadu

None

 • Merajte a automaticky zbierajte všetky dostupné dáta - aj z fyzického sveta prostredníctvom senzorov IoT.
 • Centralizujte údaje zo všetkých interných aj externých zdrojov - master dáta, referenčné dáta a ďalšie
 • Zbúrajte dátové sily a použite dátový model pre všetky výpočty
 • Kalkulujte emisie napríklad oblasťami pôsobnosti (scopes)
 • Generujte presnejšie výsledky

REPORT

Zobrazujte analýzu dát a poznatkov, vizualizácie a zdieľanie výsledkov

None

 • Vizualizujte dopad v takmer reálnom čase - analýza "čo keby"
 • Sledujte výsledky v porovnaní s cieľmi
 • Získajte užitočné informácie pre maximalizáciu pokroku
 • Zdieľajte výsledky so zainteresovanými stranami a agentúrami

REDUCE

Urýchlite kroky na ceste k udržateľnosti

None

 • Stanovte si a sledujte ciele udržateľnosti
 • Vypracujte road mapy založené na dátach
 • Využívajte analytiku na zlepšenie činností v oblasti znižovania emisií
 • Pripomeňte si základné princípy a presadzujte trvalé zmeny

Adastra integruje dáta z viacerých zdrojov, aby zákazníkom poskytla lepší prehľad o dopadoch ich činnosti a rizikách ESG tak, aby splnili regulačné požiadavky a robili lepšie rozhodnutia pre udržateľnú budúcnosť.


Čo získate s riešením od Adastry

 • Plne integrované dáta do modelu
 • Knižnicu, model faktorového mapovania, profil
 • Prispôsobené reporty, prehľady, základ pre ďalšiu optimalizáciu vašej stopy

Ako prebieha kalkulácia

End-to-end postup

KNIŽNICA

obsahuje emisné faktory a mapovanie faktorov pre určité obdobie.

None

MAPOVANIE FAKTOROV

spája faktor s konkrétnymi referenčnými údajmi na základe konkrétneho dátového vzorca.


 

None

MODEL

obsahuje vzorce a prepája sa s konkrétnym emisným faktorom na základe scenára.


 

None

VÝSLEDOK

prepojí model s dátami o činnosti a vypočíta emisie vzniknuté v jej dôsledku.

None

Partnerstvá

Naše riešenia


Prípadové štúdie

ŠKODA AUTO: Umelá inteligencia pomáha automobilke s najlepším využitím priestoru kontajnerov

None


30

sekúnd trvá aplikácii, než vypočíta vhodnú kombináciu paliet

2000

rôznych typov používaných paliet

Nasadením optimalizačných algoritmov v aplikácii OPTIKON a digitalizáciou procesu plánovania nakládky sme spoločne so ŠKODA AUTO dosiahli:

 • úspor vo výške 840 000 eur počas prvého roka,
 • úspor pri preprave 300 kontajnerov počas prvého roka,
 • úspor 162 ton emisií CO2 počas prvého roka,
 • uľahčenie procesu školenia nových zamestnancov,
 • možnosti detekcie chýb v systéme balenia.

Continental Barum: Optimalizácia vnútroskladovej prepravy znížila prepravné náklady

None


20+

miliónov gumových pneumatík sa ročne vyrobí v závode Continental Barum.

1

múdra aplikácia riadi celý proces skladovania nových pneumatík.

Spoločnosť Continental Barum ročne vyrobí viac ako dve desiatky miliónov gumových pneumatík. Výrobca chcel minimalizovať vnútroskladovú prepravu všetkých dielov určených na odoslanie jednotlivých objednávok.

Analyzovali sme historické dáta (objednávky, expedície, trasy) a vyvinuli inteligentný algoritmus a múdru webovú aplikáciu, ktorá navrhuje, kde skladovať vyrobený tovar, aby sa minimalizovala budúca potreba medziskladovej prepravy.

 • Viac objednávok je možné odoslať priamo z jedného skladu.
 • Tranzit medzi skladmi je obmedzený na minimum.
 • Náklady na medziskladovú prepravu sa výrazne znížili.

Optimalizácia výrobného procesu znížila emisie CO2 a náklady na prepravu o 20 %20%

zníženie nákladov na prepravu

20%

zníženie emisií CO2

Veľký výrobca potreboval znížiť celkové náklady spojené s dodávkou tovaru od dodávateľov do výrobného závodu. Prispôsobili sme a integrovali našu optimalizačnú platformu Optimus 4.0ktorá pomáha spoločnostiam:

 • optimalizovať širokú škálu zložitých operácií v priebehu niekoľkých minút,
  zaručiť súlad s obchodnými pravidlami,
  ušetriť náklady,
  rozširovať podnikanie.

Platforma tak umožnila efektívne plánovanie prepravy od rôznych dodávateľov do výrobného závodu. Náklady na prepravu a emisie CO2 sa znížili o 20 %.


Inšpirujte sa na našom blogu

Chcete zlepšiť plánovanie, zostavovanie rozpočtu a predikcie?

KONTAKTUJTE NÁS

Pozrite sa tiež na

Naši experti