.

Google Cloud Platform

GCP

Presunutie vašej činnosti do cloudu umožní škálovateľnosť a zlepšenie agility. Ako hrdý partner platformy Google Cloud Platform (GCP) zabezpečíme bezproblémovú migráciu z vášho firemného sieťového prostredia na GCP a zaistíme, aby ste ťažili z niekoľkých funkcií a aplikácií, ktoré odlišujú GCP na trhu.

Adastra vám pomôže prejsť na plne spravovanú platformu bez serverov na GCP, čím sa zabezpečí zníženie nákladov na spúšťanie iniciatív, čo vašej organizácii umožní rýchlejšie nasadzovať aplikácie a iniciatívy. Na podporu vašich obchodných a marketingových stratégií využijeme GCP ako cieľové miesto zberu integrovaných údajov o zákazníkoch, ktoré môžu byť sprístupnené analytikom vašej organizácie.

Funkcie GCP, ktoré podporujú dáta a infraštruktúru:

  • Umožňuje pripojenie API k iným platformám Google a iných poskytovateľov na doplnenie dát.
  • Ukladá a spracováva miliardy riadkov dát na analýzu.
  • Umožňuje vývoj modelov strojového učenia prostredníctvom algoritmov s otvoreným zdrojovým kódom a aktualizovaných algoritmov.

Služby

Migrácia systémov bez rizika

S využitím služby Cloud Dataproc od spoločnosti Google, ktorá je riadeným prostredím Hadoop a Spark, zabezpečíme bezproblémovú migráciu infraštruktúry z vášho súčasného firemného klastra Hadoop na GCP. Poskytneme zabezpečenie proti všetkým súvisiacim rizikám a zároveň vám umožníme spúšťať vaše pracovné zaťaženie a využívať nástroje Hadoop s minimálnymi úpravami.

Zriadenie centralizovaného zdroja dát

Poskytnutím cloudového, škálovateľného úložiska vašej organizácii nahráme vaše dáta do služby BigQuery (PaaS) spoločnosti Google. Vďaka vytvoreniu centralizovaného zdroja dát v nástroji BigQuery môžu tímy v celej vašej organizácii pracovať s dátami rýchlejšie a agilnejšie než kedykoľvek predtým. Rôzne nástroje sa potom dajú ľahko nasadiť v priebehu niekoľkých dní, na rozdiel od lokálneho nasadenia vo firme, čo by za normálnych okolností trvalo mesiace.

Implementácia reportingových a BI nástrojov

Adastra Vám pomôže implementovať reportingové a BI nástroje posilnené tým, že bežia na výpočtových inštanciách (IaaS), čím poskytujú príležitosti pre interné a externé reportingové riešenia. So zriadeným centralizovaným zdrojom dát budete môcť nasadzovať nástroje v priebehu niekoľkých dní, a nie mesiacov, ako by to bolo pri lokálnom nasadzovaní vo firme.

Správa kampaní

Vďaka integrácii rôznych zdrojov dát o zákazníkoch a marketingových kampaniach do platformy GCP uľahčíme analýzu úspešnosti kampaní a zavedieme techniky modelovania na definovanie cieľov pre budúce kampane. Využitím prostredia GCP navyše spracujeme vaše marketingové dáta, ako aj šifrované CRM dáta, aby sme zabezpečili automatizáciu digitálnej reklamy, pokročilú analytiku a podobné modelovanie, čo podporí vaše marketingové a predajné stratégie.

Obráťte sa na našich odborníkov a naplánujte si cestu k väčšej škálovateľnosti a agilite s GCP..

Kontaktujte nás

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Matej Bordáč

Managing Consultant