.

Overenie hlasom

Ponúknite zákazníkom komfort pri overovaní totožnosti, vybavte viac telefonátov a znížte riziko poistných podvodov.

Spríjemnite klientom identifikáciu po telefóne a odbremeňte ich od pamätania si hesiel a prístupových kódov. Postačí ich hlas, ktorý je rovnako unikátny ako odtlačok prsta. Algoritmus hlasovej biometrie len počúva a porovnáva vyše tisíc odlišných charakteristík reči, vďaka čomu je celý verifikačný proces výrazne spoľahlivejší, rýchlejší a príjemnejší.

Rozozná klienta aj poistný podvod

Náš systém automatického rozpoznávania hlasu využíva hlbokých neurónových sietí (deep learning), ktoré vám umožňujú pracovať dvoma spôsobmi:

  • S technologicky jednoduchšou analýzou tzv. hlasových hesiel (vocal passwords) budete vedieť porovnávať vopred definované vety s uloženou hlasovou vzorkou klienta. Nezáleží pritom na konkrétnej podobe hesla, to môže byť pre všetkých klientov rovnaké a systém im môže zabudnuté heslo aj pripomenúť. Rozhovor s operátorom prebieha až po overení a klient je jednoznačne identifikovaný.

  • Pri priebežnej analýze hlasu (free speech) klient rovno hovorí s operátorom a overovanie prebieha v reálnom čase počas komunikácie. Operátor je počas telefonátu informovaný o výsledku. Pre klienta je tak všetko jednoduchšie a prirodzenejšie.

Nedá sa oklamať

Vďaka hlasovej biometrii dokážete s minimálnou odchýlkou identifikovať totožnosť klienta aj v prípade zmeny v hlase napr. kvôli chorobe alebo pri zámernej snahe ovplyvniť hlasový prejav. Ľahko tak zabránite zneužitiu hlasového záznamu.

Vysoká spoľahlivosť tejto formy verifikácie vám tak môže poslúžiť napr. pri rýchlejšom a pohodlnom riešení aktualizácií a zmien poistných zmlúv na diaľku. Zároveň je vhodným riešením pre detekciu problémových klientov pri odhaľovaní pokusov o podvod, napr. pri hlásení škodovej udalosti. Systém totiž popri identifikácii klienta rozpoznáva nervozitu a ďalšie drobné anomálie v prejave.

97%

Priemerná úspešnosť systémov hlasovej biometrie sa pohybuje okolo 97 %.

Radi by ste získali riešenie priamo na mieru vašim potrebám? Kontaktujte nás ešte dnes.

Zanechajte nám kontakt, ozveme sa vám.

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Tomáš Synek

Business development director