.

Internet vecí - IoT

Internet vecí

Internet vecí je len nástroj. Oveľa dôležitejšie je, na čo ho dokážete v biznise využiť. Chcete zvýšiť predaj? Znížiť náklady? Zvýšiť bezpečnosť? Alebo dať zákazníkom zážitok, ktorý vás odlíši od konkurencie?

Čo je internet vecí

Pred pár rokmi sci-fi predstava, dnes bežná realita. Ovládanie vecí na diaľku pomocou internetu. Nejde len o zhasínanie svetiel alebo reguláciu tepla. Technológie pokročili do tej miery, že si môžete vytvoriť ucelený systém ovládania, ktorý bude úplne automatický.

Asi vás neprekvapí, že senzory v zariadeniach IoT generujú veľké množstvo dát, často v málo štruktúrovanej podobe. Náklady na uloženie a spracovanie týchto dát nesmú prevýšiť ich hodnotu. Spracovanie v reálnom čase je napr. pre geolokačné dáta veľmi dôležité.

A práve v týchto oblastiach excelujú technológie Big Data a platformy pre analýzu tokových dát (Streaming Analytics Platforms).

Internet vecí sa aktuálne najviac uplatňuje v týchto oblastiach:

None

Ponuka nášho riešenia

Pre koho navrhujeme riešenia

  • Obchodné reťazce a nákupné centrá
  • Pobočky bánk a poisťovní
  • Mobilní operátori
  • Stanice a letiská
  • Logistické spoločnosti
  • Výrobné firmy
  • Kancelárske budovy

Obchod

Retail sa mení. Pomaly budú miznúť predavači, nastupujú chytré regály. Skladovacie plochy sa zmenšujú, dodávateľský reťazec sa skracuje a zrýchľuje. Objednávanie „na sklad“ sa stáva minulosťou. Zákazníci očakávajú nové zážitky. Počet beaconov, IoT zariadení, na komunikáciu s mobilnými zariadeniami zákazníkov rastie raketovým tempom.

Výroba

Senzory monitorujú kvalitu prostredia, ako je teplota, vlhkosť alebo prašnosť. Nejde len o kvalitu pracovného prostredia z pohľadu zamestnancov, ale aj o predchádzanie poruchám a optimalizáciu výroby. Nevyhovujúce podmienky výrobu zdržujú a predražujú. Dôležitým aspektom je tiež bezpečnosť práce. Vďaka efektívnemu plánovaniu môžete znížiť náklady na logistiku a skladovanie.

Energetika

Cieľom firiem i domácností je optimalizácia spotreby energií alebo dodávok vody. Priebežné monitorovanie spotreby môže nielen optimalizovať ich spotrebu ako celok, ale aj v závislosti od cien dodávok efektívne znižovať náklady. Dodávatelia naopak využívajú internet vecí na monitorovanie stavu prenosových sietí alebo vodovodných radov a na kontrolu stavu meradiel.

Zdravotníctvo

Pacienti sú monitorovaní pomocou IoT zariadení, ktoré odosielajú dáta lekárom. Na diaľku tak možno sledovať napríklad hladinu cukru v krvi alebo krvný tlak. Lekárom umožní upravovať preventívnu liečbu podľa aktuálneho stavu pacienta. V nemocniciach senzory monitorujú zariadenia, predvídajú pravdepodobnosť poruchy s cieľom jej predísť, sledujú nástroje a preparáty.

Chytré domácnosti a kancelárie

Na diaľku ovládané svetlá alebo kúrenie. IoT znižuje plytvanie, pritom zachováva komfort obyvateľov alebo zamestnancov.

Poľnohospodárstvo

Monitoring stavu rastlín, vlhkosť pôdy, množstvo zrážok poskytuje dostatok dát na to, aby sme dokázali znížiť použitie pesticídov pri udržaní existujúcej kvality a množstva produkcie. Senzory sa uplatňujú nielen v rastlinnej, ale aj živočíšnej výrobe, kde dokážu napríklad sledovať zdravotný stav zvierat alebo monitorovať pohyb celých stád.

Marketing

In-store marketing je čoraz viac závislý na internete vecí. Personalizované ponuky, zlepšenie zákazníckej skúsenosti alebo edukácie zákazníkov a dôraz na zodpovednosť a udržateľnosť výroby, predaja a spotreby sú najnovšie trendy, ktorými sa firmy odlišujú od konkurencie.

Internet vecí vám dá predovšetkým nový pohľad na vaše vlastné dáta. A vy môžete reagovať, testovať, zlepšovať.

Čo chcete zlepšiť? Čo by ste zákazníkom radi poskytli? Obráťte sa na konzultantov Adastry, vymyslíme scenár a pilotný alebo testovací projekt. Pokiaľ bude funkčný, nasadíme celé riešenie.

  • Naimplementujeme vhodné technológie, ktoré umožnia robiť informácie podľa priania a potrieb firmy.
  • Dodáme komplexnú IoT platformu, ktorá umožní spracovávať a analyzovať ľubovoľné dáta a flexibilne využívať informácie.
  • Pripravíme plán rozvoja a budeme ho priebežne aktualizovať podľa potrieb firmy a trendov.
30 %

Zákazníci, ktorí sa ocitli blízko konkrétnej kaviarne McDonald's, dostali prostredníctvom mobilnej aplikácie kupón, ktorý ich nabádal na nákup kávy s tým, že dostanú druhú kávu z nového ochuteného radu zdarma. Konverziu vykonalo 30 % zákazníkov, ktorí dostali promo kód, čím sa podarilo prekonať pôvodný 20-percentný konverzný cieľ.

Firmy využívajú internet vecí pre:

None

Kde je internet vecí najčastejšie prínosom?

None

Zanechajte nám kontakt, ozveme sa vám.

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Tomáš Synek

Business development director