.

Energetika a sieťové odvetvia

Energetika

Trh s dodávkami energie sa výrazne mení. Je tu trend, ktorý mení dodávateľov komodít na poskytovateľov komplexných riešení a inovatívnych služieb. Zákazníci sa dnes viac zaujímajú o ekológiu a možnosti optimalizácie svojej spotreby energie. Digitalizujte svoju spoločnosť.

Lukoil
RWE
ČEZ, a.s.

Výhody, ktoré prinášame našim klientom

_____

Zvýšenie počtu zákazníkov vďaka efektívnemu riadeniu potenciálnych zákazníkov

_____

Vyššia spokojnosť klientov vďaka viackanálovej zákazníckej skúsenosti

_____

Skrátenie plánovacieho procesu o 50 % zefektívnením procesov rozpočtovania, plánovania a prognózovania

Prečo si vybrať Adastru pre sektor energetiky a sieťových odvetví

  • Komplexný partner pre vašu digitálnu transformáciu: sme komplexným partnerom na ceste digitálnej transformácie, od stratégie až po implementáciu a podporu.
  • Náš tím obchodných a IT expertov vám vie ponúknuť stratégiu, v ktorej technické riešenia idú ruka v ruke s obchodnými cieľmi. Máme viac ako 20 rokov praktických skúseností s využívaním dát na podporu obchodného rastu.

Chcem migrovať do cloudu

Väčšina organizácií postupne presúva všetky svoje dáta dôležité pre obchodnú činnosť a aplikácie do cloudu. Odborníci spoločnosti Adastra na cloud vám pomôžu definovať cloudovú stratégiu, vybrať správnych poskytovateľov cloudu, migrovať vaše existujúce systémy a vytvoriť nové čisté cloudové riešenia. Využite myšlienkové vodcovstvo a odborné znalosti spoločnosti Adastra na urýchlenie digitálnej transformácie pomocou cloudu.

Chcem využívať pokročilú analýzu dát na lepšie rozhodovanie

Pomôžeme vám zaviesť riešenia, ktoré vám poskytnú viac informácií o ľuďoch, domácnostiach a organizáciách - zo senzorov, inteligentných zariadení, registrov a ďalších. Umožnia vám zacieliť predajné materiály na zákazníkov a efektívnejšie riadiť údržbu a výrobu.

Chcem zefektívniť služby zákazníkom

Ktorí zákazníci sú pre vás najcennejší? Vďaka našim digitálnym riešeniam sa o nich dozviete viac, ponúknete im produkty a služby podľa ich potrieb a začnete s nimi správne komunikovať. Pomôže vám odhadnúť ich hodnotu.

Potrebujem zefektívniť procesy

Potrebujete rýchle, bezpapierové, komplexné digitálne procesy? Zabezpečíme, aby vaši klienti nemuseli čakať v rade a mohli podpísať zmluvu priamo na mieste alebo v aplikácii. Pomôžeme vám využiť možnosti, ktoré ponúka digitálna éra, aby ste si udržali zákazníkov.

Chcem zefektívniť logistiku

Naše digitálne riešenia vám umožnia urýchliť zásobovanie a dodávanie liekov a zdravotníckych pomôcok a efektívne nasadenie sanitiek. Plánovanie kapacít, príprava zdrojov a optimalizácia vykládok.

Chcem porozumieť minulosti a predpovedať budúcnosť

Nestačí výkazníctvo na základe historických dát? Potrebujete aj spoľahlivé odhady budúcej spotreby? Vďaka našim výkazom a ďalším analytickým metódam vieme odhadnúť budúce požiadavky na zásoby, ako aj potrebné rozloženie zamestnancov a iných zdrojov vo vašich predajniach. Zohľadníme aj sezónne potreby a výkyvy spotreby súvisiace napríklad s počasím.

Chcem modernizovať technológie

Naše riešenia sú postavené na najmodernejších technológiách na svete. Využite ich naplno. Preberieme s vami vaše problémy, navrhneme riešenia a postaráme sa o bezproblémovú implementáciu vrátane riadenia projektu.

Chcem vytvoriť pútavú značku

Trh s energiami rýchlo reaguje na meniace sa trendy v našom správaní. Využívame najnovšie technologické trendy a nálady v spoločnosti a oslovujeme zákazníkov tam, kde vás skutočne počujú.

News

Kontaktujte nás

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Martin Obetko

Managing Consultant