.

Výroba

Výrobný sektor už niekoľko rokov prechádza rozsiahlou digitálnou transformáciou. Digitalizácia je mimoriadne dôležitá pre zvýšenie efektívnosti podniku a udržanie konkurencieschopnosti. Tento proces sa dotýka nielen výroby, ale aj všetkých súvisiacich procesov, či už interných alebo externých. Okrem tradičných výrobných tém, ako je predchádzanie poruchám strojov a výrobných liniek, zameranie na efektívnosť výroby a logistiku, sa objavujú aj otázky udržateľnosti a ochrany životného prostredia.

Výrobné podniky preto investujú oveľa viac ako kedykoľvek predtým do informačných a komunikačných technológií a začínajú si uvedomovať, že jedným z najdôležitejších aktivátorov digitalizácie sú dáta, tzv. "ropa budúcnosti". Vo veľkých výrobných podnikoch vedú inovácie a digitalizácia k vzniku nových procesov a k zmene prístupu k riadeniu a organizácii podniku.

Skvelí klienti nás posúvajú dopredu

ŠKODA AUTO
Volkswagen Group

Výhody, ktoré prinášame našim klientom

_____

návratnosť investície 300 %

_____

zefektívnenie činnosti

_____

optimalizácia logistiky

_____

obchodné informácie v reálnom čase

Prečo si pre výrobu vybrať spoločnosť Adastra

  • Komplexný partner pre vašu digitálnu transformáciu: sme komplexným partnerom na ceste digitálnej transformácie, od stratégie až po implementáciu a podporu.
  • Náš tím obchodných a IT expertov vám vie ponúknuť stratégiu, v ktorej technické riešenia idú ruka v ruke s obchodnými cieľmi.
  • Máme viac ako 20 rokov praktických skúseností s využívaním dát na podporu obchodného rastu.

Potrebujem zdokonaliť svoje produkty, aby som zákazníkom poskytol väčšiu hodnotu a zvýšil výnosy

Skvelý produkt je len začiatok. Moderný výrobný podnik musí neustále inovovať. Dáta a rozhodovanie založené na dátach sú kľúčom k inováciám, či už z pohľadu produktu alebo kanála.

Potrebujem odolnejší dodávateľský reťazec a lepšie výrobné procesy, aby som posilnil svoju pozíciu na trhu.

Pomôžeme vám získať všetky vstupy v správny čas, aby ste sa vyhli úzkym miestam vo výrobe a poruchám strojov, čo je kľúčom k poskytovaniu trvalo vysokej hodnoty zákazníkovi za konkurencieschopnú cenu. Keď ste informovaní o potenciálnych problémoch skôr, ako nastanú, urobili ste prvý krok pre zníženie prevádzkových výdavkov a vytvorenia finančne stabilnej prevádzky.

Potrebujem mať prehľad o svojich zákazníkoch v reálnom čase

Poznať svojich zákazníkov a rozumieť ich potrebám je kľúčové pre poskytovanie produktov s vysokou hodnotou. Pomôžeme vám získať prehľad o ceste zákazníkov a čerpať z trendov v ich správaní a predaji. Aktívnym vyhľadávaním nových príležitostí a potenciálnych zákazníkov môžete diverzifikovať dopyt a prevádzkovať stabilnejšie podnikanie.

Novinky

Kontaktujte nás

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Tomáš Synek

Business development director