.
None

Máte obavy zo straty, krádeže alebo poškodenia tovaru? Investujte do inteligentného paletového riešenia založenom na technológii internetu vecí a majte svoj tovar a kontajnery, palety a iné manipulačné jednotky pod kontrolou

Riešenie Smart Pallet predstavuje spojenie ekologického produktu - paliet vyrobených zo 100% zmesového plastového recyklátu od spoločnosti Stabilplastik - s technologickým riešením spoločnosti Adastra, ktoré umožňuje lokalizáciu paliet a monitorovanie prepravných podmienok. Vďaka tomu máte prehľad o tom, kde sa tovar nachádza a či sa prepravuje a skladuje v optimálnych podmienkach. Týmto riešením predídete najčastejším problémom, ktorými sú:

None

NESPRÁVNA MANIPULÁCIA

Čo sa deje s tovarom? Detekcia nesprávnej manipulácie, ako sú veľké nárazy a nesprávne naklonenie.

None

LOKALIZÁCIA PALIET

Kde sa nachádza tovar? Lokalizácia palety a monitorovanie polohy palety v danom čase. Monitorovanie vstupu/výstupu z vymedzenej oblasti.

None

TEPLOTA OKOLIA

V akom stave je tovar? Vplyv vonkajšieho prostredia, prehľad vlhkosti a teploty okolia, kontrola podmienok skladovania a prepravy.

Aplikácia Smart Pallet

None

Ponúka dokonalý prehľad podrobných informácií o každej palete.

Poskytuje prehľad o aktuálnej polohe a trase všetkých paliet

Ukladá údaje na ďalšiu analýzu a intuitívne vykazovanie.

Odosiela oznámenia v prípade neočakávaných udalostí.

Výhody riešenia

LEPŠIA ÚČINNOSŤ

používanie paliet a lepšia kontrola a plánovanie dodávok

NIŽŠIE RIZIKO VZNIKU ŠKODY

v dôsledku zničenia, nesprávneho zaobchádzania alebo nevhodných podmienok prepravy

ÚSPORA NÁKLADOV

na neustály nákup nových paliet a servis tých existujúcich

ZABEZPEČENIE KVALITY

podmienok tovaru počas prepravy

Riešenie Smart Pallet je veľmi spoľahlivé, umožňuje nám výrazne zvýšiť kvalitu našich dodávok. Plánujeme ďalšie kroky na jeho zavedenie do nášho logistického procesu. Zároveň nám umožňuje kontrolovať podmienky prepravy a rýchlo vyriešiť prípadné ťažkosti, ktorým sa nikdy nedá stopercentne vyhnúť. Veľmi oceňujem aj ekologický aspekt celého riešenia.

Radim Olejníček, Senior Logistics Supervisor, IMI CCI

Jak to funguje

Snímače

Inteligentná paleta je vybavená zariadením so snímačmi, ktoré zhromažďuje potrebné údaje. Monitoruje polohu, otrasy, náklony a teplotu okolia.

Sieť internetu vecí

Sieť internetu vecí (IoT) prenáša údaje zo snímačov na platformu Smart Pallet. Sieť IoT založená na nízkoenergetickej rozsiahlej sieti (LPWAN) umožňuje prenos dát na veľké vzdialenosti s nízkou spotrebou energie.

Platforma IoT

Platforma Smart Pallet prijíma, spracováva a ukladá dáta zo všetkých zariadení. Tieto dáta sú používateľom k dispozícii prostredníctvom používateľskej aplikácie.

Používateľská aplikácia

Zozbierané dáta sa odosielajú do používateľskej aplikácie alebo do interných systémov. Aplikácia umožňuje vyhodnocovať dáta a prijímať na ich základe efektívne rozhodnutia.

None

Spoločnosti podieľajúce sa na riešení

None

Adastra je medzinárodná poradenská spoločnosť, ktorá vytvára funkčné riešenia v rôznych odvetviach a uľahčuje prechod do digitálnej éry. Od svojho vzniku v roku 2000 sa spoločnosť Adastra zameriava na spracovanie, analýzu a skladovanie dát. Jadrom činnosti spoločnosti sú aj naďalej dáta. Spoločnosť má vlastný tím pre internet vecí (IoT), ktorý sa venuje výskumu a testovaniu nových snímačov, spracovaniu a integrácii dát zo snímačov s platformou IoT a možnostiam využitia týchto dát pre rôzne scenáre alebo potreby zákazníkov. Smart Pallet je jedným z riešení spoločnosti.

None

Spoločnosť Stabilplastik vyrába vysoko odolné, nadčasové palety zo 100% recyklovaného zmesového plastu, ktoré sú odolné voči vlhkosti, hmyzu, plesniam a väčšine bežných chemikálií, sú umývateľné a bez spojovacích prvkov. Palety sa dajú opäť 100% recyklovať.

Hlavné výhody ekologických paliet:

  • sú odolné a nemajú klince
  • nedajú sa pomýliť s iným typom
  • môžu byť označené logom spoločnosti
  • šetria životné prostredie a sú hygienické

Získajte viac informácií ešte dnes, s implementáciou začnite zajtra.

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Tomáš Synek

Business development director