.

Monitorovanie podmienok vnútorného prostredia

Zaručte kvalitu podmienok umiestnenia vášho výrobku a pozitívne skúsenosti zákazníkov

Smart Retail Solutions

Zmerajte ľahko podmienky nákupného prostredia, ktoré ovplyvňujú kvalitu výrobkov a služieb, čo je rozhodujúce pre pozitívnu skúsenosť zákazníkov.  

Multi-senzorová platforma: založená na technológii IoT

None

Naša jedinečná platforma IoT umožňuje použitie viacerých snímačov na meranie rôznych podmienok vnútorného prostredia podľa vašich špecifických potrieb. Integrované bezdrôtové pripojenie a zariadenia na batérie s nízkou spotrebou energie poskytujú upozornenia v reálnom čase o podmienkach nad rámec prednastavených parametrov a prispôsobené hlásenia v súlade s vašimi požiadavkami na audit. Flexibilná montáž a modulárnosť systému umožňuje jednoduchú inštaláciu použiteľnú v rámci vašej súčasnej infraštruktúry a voliteľnú integráciu údajov na zefektívnenie interných procesov. 

Multi-senzor sleduje a upozorňuje na nasledovné:

 • teplota mimo prípustného rozsahu 

 • nepríjemná vlhkosť s dusným vzduchom (CO2) 

 • prach 

 • nevhodné svetelné podmienky 

None

Výhody riešenia

 • 100 %-ná kontrola nad vystavovaním a skladovaním vašich výrobkov 

 • automatický zber údajov na účely auditu a vykazovania súladu s právnymi predpismi 

 • upozornenia v reálnom čase na odchýlky od vopred definovaných podmienok 

 • príjemné vnútorné prostredie pre vašich zamestnancov a pozitívna skúsenosť pre zákazníkov 

 • online údaje na prediktívnu údržbu a zisťovanie anomálií 

 • neinvazívna inštalácia a zariadenia IoT s nízkou spotrebou energie 

 • bezdrôtové pripojenie bez káblov 

zníženie nákladov a spotreby energie 

None

Získajte ďalšie informácie dnes a implementovať začnite zajtra.

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Tomáš Synek

Business development director