.

Krízové riadenie a kontinuita podnikania

Consulting Services

Náročná doba vyžaduje adekvátnu a rýchlu reakciu. Tým, čo rozhodujú, pomáhame, aby mohli reagovať s čo najlepším pochopením situácie a s praktickými znalosťami osvedčených postupov. Pragmaticky a vecne pristupujeme k meniacej sa situácii. Pomáhame s prispôsobením podnikových procesov, s čo najlepším využitím dát a ich optimalizáciou, s posilnením IT a aj s prípravou projektov odolnosti v jednotlivých lokalitách. Sme vaším partnerom pre zabezpečenie kontinuity podnikania.

Ako pomáhame klientom

Krízové riadenie

Kríza je bezprecedentná a nepredvídateľná situácia ohrozujúca organizácie, ktoré neboli pripravené na rýchlu reakciu. Rýchle rozhodovanie, prevádzková flexibilita, silná IT infraštruktúra a adekvátne komunikačné stratégie sú štyri prvky, ktoré pomáhajú riešiť okamžité a rýchle dopady. To platí pre väčšinu oblastí a odvetví. Prídeme a odstránime vaše problémy: rýchlo a pragmaticky. Pomáhame organizáciám využívať disciplínu krízového riadenia ako strategickú schopnosť. Pomáhame reagovať rýchlo a pružne tak ako mnohým organizáciám v jurisdikciách, kde je dôležité sa rýchlo prispôsobiť. Rovnaký prístup sme aplikovali i na naše vlastné operácie.

Prevádzková odolnosť

Prevádzková odolnosť sa zameriava na budovanie schopnosti absorbovať externé aj interné šoky, prispôsobovať sa novým nepredvídaným situáciám a využívať okolnosti na vytváranie nových obchodných príležitostí. Vytvárame ochranný štít, ktorý umožňuje operatívnosť v turbulentných dobách. Naše služby v oblasti prevádzkovej odolnosti sa zameriavajú na budovanie ochrany vašich najkritickejších procesov. Aktivácia týchto štítov v krízovom období dáva príležitosť vyhnúť sa hektickým a chaotickým rozhodnutiam, prináša dôveru vedeniu a pomáha ochladiť prehrievajúce sa oddelenia (napr. call centrá, predajné miesta, distribučné uzly atď.).

Kompetentná osoba

Kontaktujte nás

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Martin Obetko

Managing Consultant