.

Podniková analytika

Môže to byť také jednoduché, ako keď Henry Ford meral čas osadenia jednotlivých komponentov na svojej montážnej linke, alebo tak zložité, ako získavanie dát zo senzorov internetu vecí na meranie správania zákazníkov alebo využívanie umelej inteligencie na prediktívnu údržbu. Získavanie dát a ich využívanie na zlepšenie obchodných výsledkov je jednoduchý cieľ - jeho dosiahnutie však môže byť náročné. Významnou súčasťou podnikovej analytiky je business intelligence, ktorá sa zameriava na opis minulosti, aby mohla obchodná analytika predpovedať a predpisovať budúcnosť.

Podniková analytika vám môže pomôcť

  • porozumieť vášmu podnikaniu do hĺbky: čo, prečo a ako sa deje
  • riadiť obchodné plánovanie a prognózovať obchodné výsledky
  • ozhodovať sa na základe dát, nielen na základe pocitu
  • vizualizovať dáta a vytvárať stručné hlásenia
  • ponoriť sa hlbšie do neštruktúrovaných údajov, ako je hlas alebo text

Čo získate, keď si pre svoj projekt podnikovej analytiky vyberiete Adastru

  • Komplexný partner pre vašu digitálnu transformáciu: od stratégie po implementáciu a podporu, sme vaším partnerom na ceste k digitálnej transformácii.
  • Náš tím obchodných a IT expertov prináša stratégiu, v ktorej technické riešenia idú ruka v ruke s obchodnými cieľmi.
  • Viac ako 20 rokov praktických skúseností v oblasti využívania dát ako hnacej sily obchodného rastu.

Na lepšie pochopenie zákazníkov potrebujem interaktívne grafy a schémy.

Chcem vyhodnotiť riziká, odhadnúť budúce správanie zákazníkov a viesť cielené kampane.

Potrebujem digitálny svet pod lupou

Chcem vyhodnotiť aktuálnu situáciu v reálnom čase

Kontaktujte nás

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Ľuboslav Gabaľ

Business development director-international