.

Majte KPI na dosah ruky. Konsolidujte výstupy zo svojich systémov na jednej mobilnej výkazníckej platforme.

Dashboardio

Hlavné výhody

None

Rozhodovanie na základe dát vďaka prehľadu najdôležitejších ukazovateľov

None

Jednoduchý prístup k dátam v reálnom čase cez mobilnú aplikáciu

None

Prispôsobiteľné, aby sa zachovala hierarchia údajov vašej spoločnosti

None

Cenovo dostupné, bez licenčných poplatkov a s nízkymi nákladmi na údržbu


None

Konsolidácia všetkých výkazov v jednej aplikácii

Máte údaje z rôznych systémov na rôznych miestach, nie vždy ich viete využiť, alebo ich máte vždy po ruke a pomáhajú vám pri rozhodovaní? Spoločnosti používajú pri svojej každodennej činnosti rôzne nástroje, ktoré zvyčajne nemajú jednotný výstup do mobilnej aplikácie. Dashboardio vám umožňuje konsolidovať výstupy z každého systému a mať údaje a výkazy ľahko dostupné z jedného prístupového bodu. V reálnom čase. S cieleným rozhraním a prispôsobiteľným informačným panelom, ktorý poskytuje informácie relevantné pre potreby jednotlivých manažérov.


Jednotný a jednoduchý prístup k údajom BI

Prispôsobenie informačného panelu, zobrazuje informácie relevantné pre potreby jednotlivých manažérov. Používatelia si môžu zvoliť namerané hodnoty a KPI, ktoré ich zaujímajú, a mať ich vždy k dispozícii.

Dashboardio sa môže integrovať s vaším existujúcim riešením Single Sign-On, a tak umožniť efektívnu správu používateľov - autentifikujte používateľov pomocou existujúcich poverení, spravujte ich pomocou existujúcich procesov a používajte už existujúce skupiny používateľov a roly cez Dashboardio.

None

None

Údaje v reálnom čase v cielenom rozhraní

Vaše údaje sa zobrazia hneď, ako sú k dispozícii, a používatelia budú mať vždy k dispozícii najnovšie informácie, na základe ktorých môžu konať. Nástroj Dasboardio sme vybavili cieleným rozhraním, takže informácie sa zobrazujú v zrozumiteľnom formáte a sú zamerané na konkrétne prípady použitia. Získate tak rýchly prehľad bez toho, aby ste boli zahltení zbytočne zložitými výkazmi. Dashboardio je cloudový, flexibilný vďaka jednoduchým integráciám a neviažu sa naň žiadne licenčné poplatky.


Kontaktujte nás

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Tomáš Synek

Business development director