.

FinReCo: rýchly a efektívny manažérsky reporting

FinReCo

Prejdite od Excelov na plne automatizované riešenie.

FinReCo zabezpečí


Konsolidované dáta

Konsolidované dáta pre finančný reporting a controlling bez ručného upravovania a prepisovania Excelov


Jednotnú terminológiu

Jednotnú finančnú terminológiu pre materskú spoločnosť a jej lokálne zastúpenie, pre jej všetky dcérine či inak majetkovo previazané firmy


Transparentné procesy

Transparentné schvaľovacie procesy vrátane automatizovaného workflow a správy prístupových práv

Prečo FinReCo

1 sekunda

Za jednu sekundu máte rozpad výsledovky po produktoch.

Minúty namiesto dní

FinReCo urýchli pravidelný mesačný reporting z dní na hodiny, niekedy i minúty.

Hotovo za 3 mesiace

Za 3 mesiace od zahájenia projektu prejdete na automatizované a štandardizované reportovanie.

Pre koho je FinReCo


Finanční riaditelia a manažment

majú vďaka jedinej a jednotnej verzii pravdy vo FinReCu finančný reporting plne pod kontrolou.


Controlleri

získajú s FinReCom istotu v detailných analýzach reportovaných čísel, nech už na ne pozerajú podľa produktov, zákazníkov, krajín, pobočiek či množstva iných premenných.

Čo je FinReCo

FinReCo, nástroj na podporu riadenia a analýz, zavedie do controllingu a riadenia štandardy a sprístupní kľúčové ukazovatele (KPIs) kedykoľvek a kdekoľvek. Najmä v postkonjkuktúrnom období COVID-19, keď sa spoločnosti potrebujú sústrediť na efektivitu a zužitkovanie svojho potenciálu.

FinReCo je predpripravený dátový sklad s reportingovou nadstavbou pre oblasť financií, vhodný pre stredne veľké a veľké korporácie, ktoré manažérsky a/alebo štatutárne finančne konsolidujú. Obsahujú finančný modul, ktorý neposkytuje iba všetky funkcionality potrebné pre manažérsky reporting vrátane alokácií, ale navyše aj podporu pre štatutárny reporting vrátane finančnej konsolidácie. Umožňuje transparentný a rýchly finančný reporting prebiehajúci v pravidelných intervaloch (mesačne, štvorročne, ročne) i ad hoc.

FinReCo tiež automaticky zabezpečuje, že čísla v reportoch sa historicky nemenia a zmeny sa neprepisujú do už uzavretých reportingových období. Raz vyhodnotené KPIs zostávajú nemenné. Okrem manažérskeho reportingu získate tiež nezávislú plne automatizovanú manažérsku výsledovku.

80 %

FinReCo vyriešil 80 % požiadaviek, ktoré finanční riaditelia kladú na dáta a reporting.

None

Kľúčové vlastnosti FinReCo


Online v ktorýkoľvek deň a hodinu má váš manažment vždy k dispozícii aktuálne finančné čísla pre strategické rozhodovanie.


3 rovnaké výsledky dostanú 3 rôzni controlleri na 3 otázky na výsledovku.


Z 3 týždňov na 3 dni skrátite prípravu finálnej podoby manažérskej výsledovky vrátane zberu dát.


Logika vášho biznisu sa presunie do reportingu a nebude už iba v hlavách a Exceloch vašich controllerov, ktorých absencia alebo odchod tak neohrozí vašu firmu.


Vaši controlleri začnú podporovať a analyzovať biznis namiesto nepopulárneho zbierania a prepájania Excelov.

Prínosy FinReCo pre biznis a IT


Transparentnosť

Všetci presne vedia, aké dáta tvoria konsolidovanú položku.


Flexibilita v zadovážení

Presne podľa svojich potrieb a preferencií si vyberiete riešenie alebo službu.


Plná automatizácia

Zmeny sa automaticky premietnu do všetkých inštancií bez potreby manuálnych či ručných zásahov.


Nezávislosť na IT oddelení

Controlleri a finančí manažéri pracujú s FinReCom samostatne bez pomoci IT oddelenia.


Auditovateľné výstupy

Auditovateľné a spoľahlivé výstupy. Výpočty z FinReCa môžete bez obáv využiť na nezávislý audit alebo kontroly zo strany štátu.

Referencie

None

   

CME

Získala vďaka FinReCu plnú kontrolu nad korporačným i lokálnym reportingom, t.j. aktuálnymi rozpočtami i prognózovaním. Eliminovala lokálne anomálie a odchýlky, čím výrazne urýchlila proces reportingu a zvýšila jeho kredibilitu.

None

   

W.A.G. payment solutions

Uzaviera s FinReCom mesačný reporting v priebehu jedného dňa, pričom predtým bol potrebný aspoň týždeň. Využíva štandardizované pomenovanie biznisových kategórií, pozná a kontroluje priebeh jednotlivých procesov a je biznisovo nezávislé na IT oddelení.

None

   

Adastra Group

Prešla na FinReCo v priebehu jedného roka. Oddelenie financií, manažment všetkých pobočiek a firiem i jednotlivé biznis oddelenia Adastry vďaka nemu pracujú rýchlejšie, efektívnejšie a s rovnakými číslami. Z dní na 2 hodiny sa skrátila doba, v ktorej CFO Adastra Group uzavrie mesačný reporting.

Kontaktujte nás a majte konzultáciu zadarmo

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.