.

Obohacovanie dát

Obohacovanie dát

Prepojte vaše dáta s externými zdrojmi a získajte kvalitné leady pre efektívnu obchodnú komunikáciu s firemnou klientelou.

Dajte vašim bankárom a realation manažérom do rúk účinný nástroj pre navýšenie objemu obchodov nielen u existujúcich firemných klientov, ale aj u nových klientov banky. Pomôžeme vám v predstihu identifikovať a rýchlo reagovať na obchodné signály pre oslovenie i potenciálne rizikové faktory v segmente SME.

Prejdite z Big Data na Smart Data

V spolupráci so spoločnosťou Bisnode sme vyvinuli unikátny nástroj pre efektívne oslovovanie biznisových zákazníkov – Corporate Data Enrichment Tool (CoDET).

CoDET využíva Big Data a postupy pokročilej analytiky na rýchle profilovanie klientov a umožňuje pracovať s aktuálnymi informáciami od momentu, keď sa prvýkrát objavia na trhu. Ihneď ich prepojuje s internými transakčnými dátami, analyticky vyhodnocuje a generuje leady na oslovenie. Vďaka tomu pracujete primárne s takou kvalitou kontaktov, pri ktorej je vysoká pravdepodobnosť konverzie.

Riešenie vrátane dát je možné integrovať do vášho interného CRM systému a posunúť tak využiteľnosť dát a analytiky na novú úroveň.

3x

3-násobne narástla kvalita kontaktov, zatiaľ čo sa target list zmenšil na tretinu.

Řešení umožňuje přistupovat ke každému zákazníkovi personalizovaně a podle jeho potřeb. Tím se zvyšuje jeho spokojenost, loajalita a obchodní potenciál.

Michal Kratochvíl, ředitel divize banking, Adastra

Benefity riešenia

  • Budete vedieť, čo zaujímavé sa deje s vašimi firemnými klientmi, aby ste im vedeli včas ponúknuť adekvátne služby.
  • Môžete dennodenne vyhodnocovať rizikovosť svojich klientov na základe bohatej sady interných a externých dát.
  • Zvládnete zacieliť na mikrosegmenty klientov s rovnakými potrebami a podobným životným cyklom firmy.
  • Budete môcť kreatívne vytvárať mikrokampane, lebo si budete môcť komplexne profilovať svojich zákazníkov, teda aj vytvárať cieľové skupiny.
  • Znížite priemernú dobu prípravy bankárov na jeden prípad a získate kompletný profil firemného klienta hneď po pár kliknutiach.
  • Bankári sa už nebudú zdržiavať dohľadávaním údajov v registroch a vyhľadávačoch. Informácie môžu intuitívne triediť podľa svojich marketingových a obchodných priorít v rámci jediného interaktívneho rozhrania.
8x

Produktivita pracovníkov obsluhy u nášho prvého produkčného nasadenia sa zvýšila 8-násobne.

Prepojením interných dát o klientoch s dátami Bisnode je možné nájsť vhodný algoritmus, ako a kedy osloviť nových zákazníkov. Model vyberie iba firmy, ktoré vykazujú nákupné signály a rizikovým firmám sa naopak vyhne.

Marek Krajčo, Major Account Manager, Bisnode

Zaujíma vás, ako konkrétne naše riešenie CoDET vyzerá? Tu nájdete viac informácií vrátane screenshotov z nášho dema.

Radi by ste získali riešenie priamo na mieru podľa vašich potrieb? Kontaktujte nás ešte dnes.

Pošlite nám kontakt, ozveme sa vám.

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Ľuboslav Gabaľ

Business development director-international