.

Optimalizácia kontaktného centra

Obchodné činnosti

Kontaktné centrá tvoria tri hlavné prvky - ľudia, platformy a procesy, ktoré ich prepájajú. Ich správne zosúladenie je jediným spôsobom, ako využiť všetky výhody a dosiahnuť optimálnu produktivitu a efektívnosť.

V našom rámci patrí do oblasti ľudí celé riadenie ľudských zdrojov, kľúčové ukazovatele výkonnosti, stimuly, monitorovanie, nástup a školenie, komunikácia a riadenie kvality. Platforma potom zastrešuje všetky používané nástroje vrátane dialera, CRM, správy kontaktov, chatbota, voicebota, RPA botov a mnohých ďalších. A potom nasleduje samotný proces, ktorý je z týchto troch oblastí najkomplikovanejší a zahŕňa všetko od výberu zoznamu volaní zákazníkom, procesu kontaktovania a vykazovania až po nastavenie a vykazovanie dialera. Iba optimálna kombinácia všetkých troch oblastí prináša požadovaný úžitok.

Naše služby

Naše typické projekty sú zamerané na nasledovné oblasti:

Kontrola stavu kontaktného centra

Celkové posúdenie vyspelosti prevádzky kontaktného centra a príprava plánu zlepšení.

Komplexná optimalizácia kontaktného centra

Optimalizácia komplexného nastavenia kontaktného centra (výkazníctvo, KPI, stimuly, plánovanie zmien, školenia, hodnotenie kvality, systémová podpora...).

Optimalizácia predajných kanálov Telesales a Service-to-Sales

Nastavenie alebo optimalizácia celkových predajných procesov iniciovaných cez kontaktné centrum.

Nastavenie výkazníctva kontaktného centra

Komplexný návrh a implementácia prevádzkového a manažérskeho výkazníctva kontaktného centra.

Nastavenie a optimalizácia dialera

Vyladenie nastavenia dialera s cieľom zlepšiť mieru úspešného spojenia, priemerný čas čakania, mieru nedovolaní sa a ďalšie ukazovatele SLA.

Implementácia chatbota a voicebota

Implementácia vlastnej platformy samoobslužných chatbotov na báze umelej inteligencie do prevádzky kontaktného centra.

Plánovanie kontaktného centra s umelou inteligenciou

Implementácia nástrojov s umelou inteligenciou na optimalizáciu plánovania zmien kontaktného centra.

Kontaktujte nás

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Tomáš Synek

Business development director