.

Prinášame inovácie do logistiky

Optimalizácia logistiky

Dodávame riešenia, ktoré firmám umožňujú optimalizovať logistiku a riadenie skladov pomocou senzorov IoT, veľkých dát a prístupoch založených na umelej inteligencii.

Využívame skúsenosti a odborné znalosti pokrývajúce všetky aspekty dodávateľského reťazca a skladovania a prinášame hodnotu vďaka znižovaniu prevádzkových nákladov a zavádzaniu bezpečnostných prvkov.

Ako pomáhame klientom

Optimalizácia trás

Naša platforma vám pomôže optimalizovať doručovacie trasy a výrazne tak znížiť náklady na logistiku. Platforma dokáže nájsť optimálne trasy a zloženie nákladu pre vaše nákladné vozidlá v akomkoľvek regióne na svete, zabezpečiť časy nakládky a doručenia v reálnom čase a dynamicky aktualizovať plánovanie trás na základe nových informácií. V prípade neočakávaných dopravných problémov alebo poruchy kamiónu je preplánovanie trás vecou jedného kliknutia.

20%

Zníženie nákladov na prepravu.

Optimalizácia nakládky kontajnerov

Firmy ročne prepravujú v prepravných kontajneroch obrovské množstvo vzduchu. Optimalizujeme postupy nakládky kontajnerov, aby sme zvýšili celkové využitie kontajnerového priestoru a znížili náklady na logistiku. Naše skúsenosti od veľkých výrobcov v regióne strednej a východnej Európy ukazujú, že využitie kontajnerového priestoru je možné zvýšiť o 5 %.

5%

Zvýšenie priemerného objemu naloženého kontajnera pre veľkého výrobcu v strednej a východnej Európe.

Implementácia bezpečnostných prvkov

Vývoj nových technológií, ako sú internet vecí a umelá inteligencia, poskytujú firmám ďalšie nástroje na zlepšenie úrovne bezpečnosti a zabezpečenia v rámci logistiky. Ponúkame hotové riešenia analýzy videa, ktoré pomôžu chrániť zdravie a bezpečnosť vašich zamestnancov a návštevníkov i chrániť váš majetok.

Typické prípady využitia bezpečnosti a zabezpečenia v logistike sú nasledovné:

  • Detekcia narušenia vylúčenej zóny

Predchádzajte bezpečnostným incidentom pomocou analýzy videa, ktorá upozorní váš pozemný personál, ak zistí narušenie vylúčenej zóny.

  • Detekcia neštandardného správania

Upozornite ochranku, ak sa osoby v blízkosti vášho skladu správajú inak, ako sa očakáva.

  • Detekcia nebezpečných situácií

Detekcia nebezpečných objektov a udalostí, ako sú požiar či nehoda.

Kontaktujte nás

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Martin Obetko

Managing Consultant