.

Optimalizácia trasy

Optimalizácia logistiky

Preprava zásob a tovaru predstavuje značnú časť logistických nákladov a vytvára aj emisie CO2. Vďaka inteligentnej logistickej platforme využívajúcej matematické plánovanie optimalizácie trás pre logistiku dodávateľského a dopytového reťazca dokážete znížiť celkové logistické náklady, ako aj náklady na ochranu životného prostredia.

Naše služby

Naša platforma vám pomôže optimalizovať vaše dodacie trasy a výrazne znížiť logistické náklady. Platforma dokáže vyhľadať optimálne trasy a zostaviť zloženie nákladu pre vaše nákladné vozidlá v ktoromkoľvek regióne na svete, zistiť časy nakládky a doručenia v reálnom čase a dynamicky aktualizovať plánovanie trasy na základe nových informácií. Samozrejme, v prípade neočakávaných dopravných problémov alebo poruchy nákladného vozidla naplánujete trasu nanovo jediným kliknutím.

20%

zníženie nákladov na prepravu

Kontaktujte nás

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Martin Obetko

Managing Consultant