.

Optimalizácia výroby

Využívanie pokročilých analytických nástrojov na zlepšenie efektívnosti výroby

Poradenské služby

S rastúcim tlakom trhu na znižovanie nákladov a zvyšovanie kvality je hľadanie efektívnosti v prevádzke pre výrobcov na prvom mieste. Moderné digitálne výrobné závody využívajú svoje agregované údaje z výroby na predvídanie a nápravu prevádzkového plytvania, čím maximalizujú svoje zisky.

Poskytujeme komplexné riešenia, ktoré zlepšia vašu prevádzku.

Sprievodca údržbou na báze umelej inteligencie

Urýchlite proces údržby pomocou chatbota ako sprievodcu údržbou.

Optimalizácia výrobnej sekvencie

Maximalizujte výstupy svojho výrobného procesu pomocou usporiadania výrobných sekvencií na báze umelej inteligencie.

Prediktívna údržba výrobnej linky

Znížte neplánované prestoje výroby a náklady na údržbu pomocou prediktívnej údržby strojov.

Detekcia anomálií kvality výroby

Používanie umelej inteligencie na zisťovanie možných nadchádzajúcich problémov s kvalitou vyrábaných produktov.

Kontaktujte nás

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Martin Obetko

Managing Consultant