.

Plánovanie, rozpočtovanie, prognózovanie

Zlepšujeme váš proces plánovania, od podnikovej analýzy až po IT riešenia

Analýza plánovania

Plánovanie, rozpočtovanie a prognózovanie je jedným z kľúčových procesov každej spoločnosti, ale je s ním spojených mnoho problémov: plánovanie je príliš zložité a existuje vysoká pravdepodobnosť vzniku chyby. Výsledné "excelovské peklo" znamená, že aj príprava bežných plánovacích výstupov trvá niekoľko dní až týždňov. Existuje lepší spôsob finančného plánovania, či už chcete zlepšiť plánovanie peňažných tokov alebo finančnú konsolidáciu...

Dôverujú nám

Vršanská Uhelná
Penta
Komerční banka
Deloitte
MSD
ŠKODA AUTO

Odvetvia, ktorým pomáhame

Energetika | Automobilový priemysel | Zdravotníctvo | Financie | Výroba | Bankovníctvo | Poisťovníctvo | Maloobchod | Logistika


Výhody, ktoré vám prinášame

50%

nákladov na implementáciu v prvom roku sa vrátilo z nájdených chýb

PRÍJMY Z LEPŠIEHO VYUŽÍVANIA DÁT

Milióny €

ušetrené na pokutách za CO2

ÚSPORA NÁKLADOV

50%

skrátenie trvania plánovacieho procesu

JEDNODUCHÁ SPRÁVA DÁT A SCENÁROV

10 +

rokov skúseností s plánovacími projektmi

DLHODOBÁ SPOLUPRÁCA


Riešime tieto problémy

_____

Plánovanie je príliš zložité

_____

Plánovacie cykly sú príliš dlhé

_____

Vysoká pravdepodobnosť vzniku chyby

_____

Nedostatočná analytika vykazovania

_____

Problémy s bezpečnosťou

_____

"Excelovské peklo"

_____

Chýbajúca schopnosť plánovania scenárov "čo ak"

_____

Obtiažne pridelenie plánovaného cieľa


Ako vám pomôžeme

Na rozdiel od iných implementačných spoločností, ktoré prichádzajú len s IT riešením, my začíname s posúdením a analýzou vášho súčasného plánovacieho procesu a následne využívame naše jedinečné technické znalosti a skúsenosti.

I. POSÚDENIE STAVU

Plánovacie činnosti sú hlboko integrované do procesov každej spoločnosti. Vďaka tomu, že pri úvodnej analýze berieme do úvahy širší kontext, správne identifikujeme a popíšeme hlavné problematické miesta, definujeme čiastkové kroky na ich odstránenie a zos

II. ODPORÚČANIE PLATFORMY

Na trhu existuje množstvo plánovacích platforiem rôznych dodávateľov. Vďaka našim praktickým skúsenostiam, ktoré sa odrážajú v našej metodike hodnotenia, vám odporučíme najlepší nástroj pre vaše potreby.

III. DODANIE RIEŠENIA

Vyvíjame riešenia plánovania zhora nadol. Od počiatočnej analýzy až po záverečné testovanie a podporu používateľov, a to všetko bez zbytočného omeškania a dodatočných nákladov spojených s prenosom znalostí medzi dodávateľmi. Na dodávku riešení používame v

IV. TECHNOLOGICKÁ SPÔSOBILOSŤ

Staráme sa o prevádzku vybranej platformy, jej správu a údržbu. Definujeme procesy a metodiky na zabezpečenie prevádzky prostredia a ponúkame ho ďalším potenciálnym používateľom v rámci organizácie.

IBM Planning Analytics: najrozšírenejšia platforma

Za viac ako desať rokov, počas ktorých ponúkame spoločnostiam plánovanie, rozpočtovanie a prognózovanie, sme najčastejšie implementovali IBM Planning Analytics (predtým IBM Cognos TM1). Na rozdiel od iných plánovacích platforiem poskytuje IBM Planning Analytics flexibilitu na modelovanie a podporu rôznych podnikových procesov nad rámec štandardných úloh finančného plánovania. Naši zákazníci ju často uprednostňujú, pretože je to rýchle, flexibilné a konkurencieschopné riešenie na plánovanie a analýzu s veľkou časovou návratnosťou a návratnosťou investícií. Koncoví používatelia nemusia byť dátovými vedcami ani programátormi, aby získali presné, konzistentné a ľahko čitateľné výsledky plánovania.

V čom sme iní


Sme agilní - keď sa to hodí

Zameriavame sa na rýchle dodanie a spätnú väzbu od používateľov. Zabezpečujeme, že konečný produkt vyhovuje vašim potrebám z hľadiska skúsenosti používateľov, pracovného postupu alebo simulácií. Úzka spolupráca znižuje riziká projektu a zlepšuje akceptáciu zo strany používateľov.


Sme súčasťou skupiny Adastra, preto vám ponúkame synergie

Plán je len začiatok. Robustné riešenie si vyžaduje spoľahlivé MDMoptimalizáciu pomocou umelej inteligencie alebo mobilnej aplikácie. Skupina Adastra zastrešuje nielen všetky tieto kompetencie. Spolupracujeme aj s externými partnermi, ako sú Price-Waterhouse-Coopers alebo Ernst&Young.

Máme najväčšiu plánovaciu kapacitu v strednej a východnej Európe

Viac ako 60 odborníkov dokáže dodať vaše plánovacie riešenie, čo z nás robí jedného z najväčších dodávateľov v strednej a východnej Európe. Máme radi veľké projekty, v posledných rokoch sme realizovali šesť projektov s odpracovanými 1000+ osobohodinami v oblasti plánovania, rozpočtovania a prognózovania. Pôsobíme aj na medzinárodnej úrovni: dodali sme projekty pre MSD, Penta Investments, Slovenské elektrárne a známe automobilové spoločnosti.

Sme vaším komplexným partnerom s prepojením na kľúčových dodávateľov

Nie sme len vývojári; dokážeme zanalyzovať a optimalizovať vaše súčasné plánovacie procesy a navrhnúť optimálne riešenie pre vaše potreby. Vieme zastrešiť ďalšie úlohy a oblasti spojené s plánovaním (Big Data, AI, vývoj mobilných aplikácií). Spolupracujeme aj s kľúčovými dodávateľmi, ako sú IBM, SAP, Oracle, od certifikácií až po úzku spoluprácu s vývojovými tímami.

Pomáhame aj s finančnou konsolidáciou

Konsolidované dátové vstupy sú kľúčové pre každé plánovacie riešenie. Ponúkame naše služby v tejto oblasti vzhľadom na jej väzbu na samotné plánovanie.

Dokážeme navrhnúť a vytvoriť plánovacie riešenie na rôznych plánovacích platformách

Plánovanie je o pochopení procesov, technológia nie je rozhodujúca. Vieme sa prispôsobiť.

Prípadové štúdie

Chcete zlepšiť svoje plánovanie, rozpočtovanie a prognózovanie?

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Martin Obetko

Managing Consultant