.

Získavanie nových zákazníkov a riadenie potenciálnych zákazníkov

Poznatky o zákazníkoch a marketing

Za posledných päť rokov sa náklady na získanie nových zákazníkov zvýšili o viac ako 50 %. Marketing je stále drahší, zákazníci sú čoraz menej lojálni. Firmy preto musia byť pri akvizícii múdrejší. Pomôžeme vám optimalizovať predajné kanály, aby ste lepšie zvládali interakcie s potenciálnymi zákazníkmi a zlepšili konverziu leadov.

Marketing je čoraz drahší, zákazníci sú čoraz menej lojálni k zavedeným značkám. Spoločnosti preto musia pri získavaní nových zákazníkov postupovať inteligentnejšie.

Spoločnosti musia pracovať na dvoch základných oblastiach:

  • znížiť náklady na získavanie nových zákazníkov
  • využiť potenciál verných zákazníkov

V službách spoločnosti Adastra Business Consulting v oblasti získavania nových zákazníkov a riadenia potenciálnych zákazníkov sa spájajú konzultácie so skúsenými odborníkmi s osvedčenými stratégiami riadenia s cieľom vyvinúť a implementovať stratégie a procesy na získanie zákazníkov, ich udržanie a rozvoj úspešných dlhodobých vzťahov so zákazníkmi.

Vieme vám pomôcť optimalizovať predajné kanály, aby ste lepšie zvládli interakcie s potenciálnymi zákazníkmi a zlepšili ich konverziu.

50%

nárast nákladov na získanie nových zákazníkov za posledných 5 rokov (zdroj: ProfitWell)

Kde vieme pomôcť?

None

Optimalizácia kanálov

Interná predajná sieť

Dosiahnutie vyššieho objemu predaja, nižších akvizičných nákladov a vyššej spokojnosti zamestnancov optimalizáciou procesov na pobočkách, predajných miestach a v call centrách služby predaja cez telefón.

Partnerská predajná sieť

Predbehnite svojich konkurentov a poskytnite svojim partnerom správny súbor predajných nástrojov, ktoré zjednodušia proces predaja, poskytnú praktickú podporu a dobre nastavený motivačný systém.

Online akvizícia

Pochopte zdroj návštevnosti vašich online kanálov, analyzujte správanie zákazníkov v online kanáloch a upravte cestu zákazníka tak, aby ste maximalizovali objem predaja.

Člen získa člena

Využite potenciál svojich spokojných zákazníkov a priblížte sa k ich priateľom a rodine. Vytvárajte kampane, pri ktorých členovia získavajú členov a odmeňte ich za úspešné odporúčania.

Contact us

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Tomáš Synek

Business development director