.

Poznatky o zákazníkoch

Poznatky o zákazníkoch a marketing

Na dosiahnutie úspechu v dnešnom rýchlo sa meniacom podnikateľskom prostredí, musí spoločnosť pochopiť a predvídať potreby a želania svojich potenciálnych aj súčasných zákazníkov. Zároveň sme zaplavení dátami. Máme k dispozícii sociodemografické údaje, údaje z mobilných aplikácií, sociálnych médií, hodnotenia používateľov, platby atď. Ale buďme úprimní, využívame ich plný potenciál?

Spoločnosť ABC vám pomôže nájsť najdôležitejšie, ako aj originálne a diferencujúce poznatky o vašom portfóliu, ktoré vás potom povedú k opatreniam na podporu získavania nových zákazníkov, ako aj k starostlivosti o vzťahy s vašimi súčasnými zákazníkmi.

S našou pomocou naplno využijete svoje údaje a svoje rozhodnutia opriete o skutočné fakty pochádzajúce zo spracovania veľkých objemov dát pomocou najmodernejších metód analýzy údajov vrátane umelej inteligencie.

Náš tím má praktické skúsenosti s rôznymi typmi projektov zameraných na získavanie poznatkov o zákazníkoch (angl. Customer Insight). Náš prístup je taký, že nikdy nerobíme analýzu pre analýzu. Vždy sa usilujeme o hlboké pochopenie vášho podnikania a potrieb a následne rozhodujeme o správnom prístupe, ktorý ich podporí.

73%

firemných údajov sa nevyužíva na analytické účely (zdroj: Inc.)

None

Kontaktujte nás

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Tomáš Synek

Business development director