.

Predajný potenciál

Predajný potenciál

Zvyšujte efektivitu predaja a starostlivosti o zákazníkov s textovou analytikou, zamerajte sa na profitabilitu aj share of wallet.

Chrlia vaše systémy milióny alebo miliardy dát, ktoré nechávate ležať ladom? Ako s nimi pracujete? Chcete ich využiť pre zvýšenie efektivity predaja, tvorbu klientskych segmentov alebo zníženie rizík? V Adastre vieme, ako na to.

Prepájame biznis konzultácie a pokročilú analytiku, ktorá sa opiera o techniky z oblasti data science a machine learning. Úspešne realizujeme úlohy ako:

  • analýza zákazníckeho potenciálu pre predaj produktov a služieb (next best action/next best offer)

  • analýza správania zákazníkov (na webe, v internetovej/mobilné banke, životný cyklus využívania produktov)

  • analýza využívania komunikačných kanálov (omnichannel)

  • analýza interakcií zákazníka so spoločnosťou (customer journey)

  • analýza udalostí zákazníka a následných reakcií spoločnosti (kontextový marketing)

Vyťažíme vaše dáta z rôznych oblastí, vieme pracovať aj s práve vznikajúcimi dátami. Vďaka platformám big data spracujeme veľké dáta, spojíme dáta z rôznych zdrojov a pripravíme komplexný obraz o vašich klientoch. Navyše vaše vlastné záznamy obohatíme o dostupné dáta tretích strán a s nástrojmi na spracovanie big data rozšírime vaše dátové možnosti.

Predstavte si, že namiesto stoviek atribútov budete mať v rámci každého zákazníka bohatú sadu prediktorov v rozsahu tisícov stĺpcov. Každého klienta si budete vedieť opísať z rôznych uhlov pohľadu, budete vedieť zachytiť významné zmeny v jeho správaní, jeho potreby aj jeho komunikačné preferencie. Naše pravdepodobnostné modely vám prepočítajú skóre klienta pri akejkoľvek zmene dát na vstupe. Efektivita vášho marketingu môže vďaka tomu rásť v násobkoch.

Textová analytika

Kedy využijete textovú analytiku?

  • Pri analýze sentimentu pisateľa (Automatizovaný prepis telefonických hovorov do písaného textu a následná analýza hodnotenia produktov alebo službieb, analýza hodnotenia v Net Promoter Scores, analýza príspevkov v diskusných skupinách, na sociálnych sieťach a pod.)
  • Pri kategorizácii kľúčových informácií v texte (rozdelenie e-mailových správ na odbavenie odborným pracoviskom, kategorizácia služieb na základe popiskov atď.)
  • Všetky transakcie dokážeme podrobne kategorizovať na základe vyhľadaných kľúčových obsahových tém. V dátach hľadáme netušené súvislosti. Zapojením textovej analytiky často vznikajú nové ukazovatele, ktoré prispievajú k vyššej efektivite marketingu alebo skóringu, lepšiemu nastaveniu processov, či kategorizácií podnetov.

Zvyšovanie hodnoty klienta

Základným princípom úspešného rastu je schopnosť získať a udržať klienta a ďalej s ním rozvíjať vzťah. To možno úspešne dosiahnuť jedine tak, že svojho klienta budete dokonale poznať. Poznanie klienta začína klientom samotným, jeho preferenciami v oblasti služieb, produktov, ale aj komunikačných kanálov a vyhodnotením aktuálnej situácia. Dôležité je však poznať klienta holisticky, v širších súvislostiach. Poznať jeho rodinné, ale aj iné vzťahy, pozerať sa nie len na klienta, ale aj na celkovú domácnosť. Na základe týchto dát stanovíme zodpovedajúcu celoživotnú hodnotu (lifetime value) klienta a celej domácnosti a stratégiu, ako túto hodnotu ďalej rozvíjať.

Profitabilita

Viete, ako spoznať, či a koľko vám klient vynáša? Na prvý pohľad to možno pôsobí triviálne, ale riešenie býva vo väčšine prípadov pomerne zložité. Začať môžete finančným obratom a výškou zľavy. Avšak v detaile má každá služba, produkt a klient rôznu ziskovosť v závislosti od nákladov na získanie klienta, nákladov na komunikáciu, nákladov na obsluhu nie len zákazníka, ale aj službieb a produktov, chod administratívnych oddelení atď. Spojte sa s Adastrou pre realizáciu tejto komplexnej úlohy.

Radi by ste získali riešenie priamo na mieru vašim potrebám? Kontaktujte nás ešte dnes.

Zanechajte nám kontakt, ozveme sa vám.

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Tomáš Synek

Business development director