.

Prevencia poistných podvodov s AI

Prevencia poistných podvodov s AI

Spoľahnite sa na náš bezúdržbový, strojovo aktualizovaný adaptabilný systém pre detekciu poistných podvodov.

Umelá inteligencia (AI) vám nielen pomôže značne zjednodušiť administratívny proces vybavenia škody, ale aj včasne odhaliť pokus o poistný podvod. Sofistikované algoritmy a softvér na báze strojového učenia dokážu počas chvíle zanalyzovať a vzájomne porovnávať enormné množstvo informácií, na základe ktorých odvodia možné podvodné vzorce a anomálie, na ktoré vás ihneď upozornia.

Machine Learning Fraud Detection System (ML FDS)

Náš strojovo aktualizovaný adaptabilný model pre identifikáciu podvodného konania vám poskytne:

  1. Ochranu a stabilizáciu vašich ziskov.
  2. Moderný systém, v ktorom nie je potrebné manuálne spravovať pravidlá a aktualizácie.
  3. Zníženie počtu falošne pozitívnych poplachov a vďaka tomu zvýšenie efektivity pri overovaní podozrivých udalostí.
  4. Detekciu rizikových udalostí vnútri aj mimo organizácie.

Systém na báze neurónových sietí pracuje s prevádzkovými dátami poisťovne aj s externými zdrojmi. Umožňuje analyzovať rôzne zdroje informácií, či už ide o dáta poskytnuté priamo klientmi pri hlásení škodových udalostí, či dáta zo sociálnych sietí. Dáta prepája do vzájomných súvislostí. Môže fungovať samostatne, paralelne s existujúcim pravidlovým systémom ako ďalší ukazovateľ, alebo ako ďalšia premenná pre výpočet súčasného skóre.

60%

O 60 % vzrástla efektivita detekcie poistných podvodov (minimalizácia „falošne pozitívnych“ prípadov) pri použití FDS systému s umelou inteligenciou.

Radi by ste získali riešenie priamo na mieru vašim potrebám? Kontaktujte nás ešte dnes.

Zanechajte nám kontakt, ozveme sa vám.

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.