.

Proaktívny reporting

Sústreďte sa na riešenie, nie na analýzu. Na to je tu proaktívny reporting od Adastry.

Prehľadné a personalizované dashboardy, ktoré šetria čas. Varujú vás dopredu, ak niekde niečo nie je tak, ako má byť. Umožní vám oveľa ľahšie plniť stanovené KPIs. Proaktívny reporting predstavuje revolúciu v reportingu.

Bežný vs. proaktívny reporting

Bežný reporting spravidla nie je schopný ponúknuť jednoduchý pohľad na to, čo sa v biznise práve deje, pretože:

  • je málo personalizovaný a teda neprehľadný;
  • nedá sa z neho ľahko identifikovať, že sa niečo deje zle;
  • je k dispozícii až na konci mesiaca, týždňa alebo dňa;
  • občas je do neho potrebné manuálne zadávať ďalšie údaje.

Nedostanete z neho odpoveď na otázku, ako sa vašej firme darí práve teraz. Len zbierať a doručovať dáta manažérom, prípadne ďalším kompetentným zamestnancom nestačí.

V Adastre v rámci proaktívneho reportingu dáta analyzujeme a dávame do kontextu. Nezobrazujeme súbor neprehľadných tabuliek, grafov a čísel, ale dodávame prehľadné grafiky s vizualizovanou reálnou hodnotou.

Náš proaktívny reporting:

  • Dodáva personalizované dáta a včasné varovania, na základe ktorých môžu kompetentní zamestnanci prijímať včasné a efektívne rozhodnutia.
  • Spracováva a dáva do súvislosti dáta z rôznych dátových zdrojov, zobrazuje skutočný stav vecí.
  • Používatelia majú reporty k dispozícii flexibilne a rýchlo podľa potreby.
  • Urýchľuje prijímanie potrebných rozhodnutí a zmien, ktoré umožnia plniť nastavené KPIs.

Proaktívny reporting napríklad nastaví pravidlá pre dôležité ukazovatele a report môže zobraziť len hodnoty ukazovateľov, ktoré sú mimo nastavených parametrov. Komplexnosť týchto pravidiel môže byť veľká (napr. ak ukazovateľ N pôjde pod normu, potom ukazovateľ M nie je nad normou Y).

Management by exception

Tento koncept prístupu k business intelligence umožňuje nielen zníženie ľudských síl na prípravu a analýzu reportov, ale šetrí čas manažérom, ktorí sa môžu namiesto analyzovania sústrediť na riešenie. Umožňuje im venovať pozornosť iba tým oblastiam, v ktorých dochádza k nežiaducim zmenám v duchu hesla: „Keď to nie je rozbité, neopravujte to.“ Teda ak sa kľúčové ukazovatele neodchyľujú od noriem, nie je potrebné tráviť čas ich analyzovaním.

Radi by ste získali riešenie priamo na mieru vašim potrebám?  Kontaktujte nás ešte dnes.

10

V Adastre pri BI projektoch dosahujeme ROI vo výške 10-násobku investície.

Zanechajte nám kontakt, ozveme sa vám.

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Ľuboslav Gabaľ

Business development director-international