.

Regulatórny reporting pre banky

Regulatórny reporting

Viete, že je možné reportovať automaticky? 

Poskladať konzistentné reporty za celú banku z často nesúrodých informačných systémov s dátami rozdielnej kvality je často celkom tvrdý oriešok. Poznáte len únavnú drinu, ktorá zaberie tretinu každého mesiaca? A pritom je možné reportovať automaticky.

Vytvoriť finálny výstup ľubovoľného regulatorného reportu býva pomerne štandardný krok, pre ktorý sú k dispozícii nástroje. Najzložitejším krokom však býva skôr konsolidácia a príprava dát.

Dáta rôznych produktov je potrebné jednotným spôsobom interpretovať, previesť číselníkové kategórie atď. Túto snahu pritom komplikujú odlišnosti v pohľade na jednotlivé produkty medzi tvorcami a používateľmi informačných systémov a tímom, ktorý zodpovedá za reporting. Na niektoré potreby reportingu sa v návrhu informačného systému často nemyslí.

Pri príprave reportingu s vami riešime celý rad úloh, ktorých účelom je získanie dôveryhodných a zmysluplných dát: zjednotenie číselníkov a ich väzby na číselníky NBS, prepočty zostatkov, záväzkov a pohľadávok na jednotnú bázu, jednotná interpretácia produktových parametrov. Okrem toho často narážate na to, že niektoré potreby reportingu je nutné zrozumiteľne vysvetliť iným útvarom banky a pomôcť im pri úpravách informačných systémov tak, aby odbor reportingu mohol spĺňať svoje povinnosti. I v tom vám často pomáhame, najmä v komunikácii s informačnými systémami dodávateľov.

25

reportov mesačne v priemere vykáže banka

Radi by ste získali riešenie priamo na mieru vašim potrebám?Kontaktujte nás ešte dnes.

Zanechajte nám kontakt, ozveme sa vám.

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Ľuboslav Gabaľ

Business development director-international