.

Robotická automatizácia procesov (RPA)

Obchodné činnosti

Robotická automatizácia procesov (angl. Robotic Process Automation, skr. RPA) je softvér na zvýšenie produktivity, ktorý funguje nad súčasnými systémami a vykonáva manuálne, opakujúce sa činnosti riadiace sa pravidlami, ktoré tradične vykonávajú ľudia.

RPA vám umožní rozšíriť vaše prevádzkové kapacity presunutím opakujúcich sa manuálnych úloh z ľudí na softvérové roboty, čo vašim zamestnancom umožní tráviť viac času vykonávaním úloh s vyššou pridanou hodnotou.

Výhody

Prevádzková efektívnosť

Znížte počet miest, ktoré si vyžadujú manuálny vstup, aby ste výrazne zlepšili efektívnosť prevádzky a znížili náklady na pracovnú silu.

Skúsenosti zákazníkov

Zvýšenie rýchlosti, presnosti a dostupnosti interakcií so zákazníkmi.

Posilnenie správy a riadenia

Sprísnite odhaľovanie podvodov, ochranu osobných údajov a kontrolu prístupu prostredníctvom automatizácie.

Posilnenie postavenia zamestnancov

Zvýšte produktivitu ľudskej pracovnej sily a zamerajte ju na činnosti s pridanou hodnotou.

Naše riešenia

Poskytujeme komplexné riešenia od identifikácie procesov, ktoré sa veľmi často opakujú a vykonávajú ich ľudia a pri ktorých automatizácia prináša najvyšší prínos, cez návrh riešenia až po implementáciu

Analýza

Posúdime vaše prevádzkové procesy, definujeme procesy vhodné na automatizáciu pomocou RPA a vyčíslime ich vplyv na podnikanie.

Dizajn

Na základe pochopenia procesov pripravíme návrh AS-IS (t.j. existujúcich) a TO-BE (t.j. potenciálnych budúcich) procesných máp s jasne definovanou úlohou RPA botov.

Implementácia

Nakoniec nakódujeme a zdokumentujeme RPA boty, spustíme a vyhodnotíme pilotné projekty, priradíme jasné zodpovednosti za údržbu RPA botov a vytvoríme vaše interné kompetencie v oblasti RPA.

Používanie RPA

RPA je prínosom pre takmer každý štandardný proces. Nižšie sú zhrnuté typické procesy s možnosťami automatizácie pomocou RPA:

Spotrebiteľské a komerčné úvery

 • spracovanie žiadosti
 • získavanie údajov
 • upisovanie
 • stav plnenia
 • správa vinkulovaných účtov
 • spracovanie platieb
 • inakso pohľadávok
 • faktoring
 • predvolené riadenie

Služby zákazníkom a riadenie

 • založenie účtu
 • cross-Selling & Up-Selling
 • údržba klientov a účtov
 • zrušenie účtu
 • zosúhlasenie účtov
 • overenie adresy
 • aktualizácie údajov zákazníkov a ich konsolidácia
 • vybavovanie sťažností
 • riešenie problémov a riadenie sporov

Riziko a dodržiavanie predpisov

 • kontroly údajov KYC a hĺbková kontrola zákazníka
 • boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti (AML)
 • hlásenia o podozrivej činnosti (SAR)
 • monitorovanie a sledovanie CTR
 • dohľad nad obchodom
 • odhaľovanie podvodov
 • regulačné výkazníctvo
 • testovanie údajov v oblasti dodržiavania predpisov a interného auditu

Správa majetku

 • nastavenie a vykazovanie portfólia
 • vyváženie portfólia
 • správa objednávok
 • platby a automatizované prevody na účet
 • platby ACH, Wire, Check
 • provízie
 • obchodné vyrovnania a zosúladenia

Správa dôchodkových fondov a aktív

 • príjmy z fondov/prevodov aktív
 • finančné výkazníctvo
 • daňové výkazníctvo
 • vykazovanie výdavkov
 • vykazovanie investícií
 • podpora obchodu - obohatenie obchodu, validácia
 • prevádzka a podpora obchodníkov/transakcií
 • preskúmanie obchodu a vyrovnanie
 • vklady a spätné odkúpenia
 • správa majetku

Ďalšie podnikové funkcie

 • interné a regulačné výkazníctvo
 • pohľadávky
 • zaškolenie nových zamestnancov
 • nábor
 • odmeňovanie a benefity, mzdy
 • prijímanie nových dodávateľov
 • správa zmlúv
 • spracovanie faktúr
 • IT Service Desk
 • prevádzka siete IT

Kontaktujte nás

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Martin Obetko

Managing Consultant