.

Migrujte svoje data pipelines jednoducho a presne

ADELE

ADELE je užívateľsky prívetivá platforma, ktorá umožňuje užívateľom jednoducho migrovať data pipelines z akejkoľvek starej platformy na cieľovú platformu, pričom poskytuje užívateľovi plnú kontrolu nad procesom funkčnej migrácie.

Kľúčové výhody

None

Štrukturovaný a vizualizovaný dohľad nad metadátami pre lepšie pochopenie funkctionality

None

Rýchla replatformácia data pipelines a ETL procesov

None

Minimalizácia chýb v kóde prostredníctvom automatizácie

None

Migrácia na akékoľvek cloudové riešenie jedným kliknutím


None

Replatformovanie data pipelines a ETL procesov a ich migrácia do cloudu neboli nikdy také jednoduché

Re-platformovanie dátových transformácií môže byť únavné a časovo náročné. Manuálna práca môže byť náchylná na chyby. ADELE poskytuje vývojárom jednoduchý nástroj, ktorý umožňuje replatformovať dátové transformácie a ETL procesy na ľubovoľný cieľový systém a platformu. ADELE podporuje replatformovanie na akékoľvek cloudové prostredie, čo výrazne znižuje dobu po maximalizáciu hodnoty vašej modernej dátovej architektúry. ADELE sa dá tiež jednoducho využiť na replatformovanie do on-premisových aj cloudových riešení.


Získajte dodatočnú znalosť svojich dátových transformácií

Inteligentný reverse engineering dokáže poskytnúť a sprostredkovať dodatočnú znalosť Vašich dátových transformácií v data pipelines a ETL procesoch. Funkcia ich vizuálizácie (data lineage) poskytuje bohaté možnosť pre analýzu dopadov zmien vo Vašich dátových transformáciách aj prostredníctvom dedikovaných APIs. Tieto metadáta môžu byť robustným základom pre Data Governance.

None

None

Pripravte technologicky-agnostické prototypy SQL pre vybudovanie ETL procesov a dátovej integrácie v ľubovoľnej vybranej cloudovej a on-prem platforme

ADELE umožňuje vybudovať nové dátové riešenie pre cieľovú dátovú integračnú platformu založenú na non-SQL aj prostredníctvom ľudí a teamu bez potrebnej znalosti týchto technológií, len so znalosťou SQL. Prototyp SQL mapovania pripravený analytikmi nie je potrebné „znovu implementovať“ v cieľovej platforme. O generovanie týchto procesov sa postará už samotný nástroj ADELE 2.0.

Analýza dopadov a data lineage pre ľahko pochopiteľnú vizualizáciu vašich dátových transformácií

Všetky metadáta ako výstup reverse engineeringu ETL je možné vizualizovať a použiť na analýzu dopadov zmien a data lineage. Vizualizácia procesu alebo vizualizácia závislosti SQL 2 SQL je prístupná cez webové rozhranie GUI. K dispozícii je tiež rozhranie API pre vývojárov, ktoré umožňuje sofistikované implementácie vlastnej analýzy dopadov a data lineage.

None

Pripravené pre všetkých dátovo-zdatných ľudí

Re-platformizáciu prostredníctvom ADELE 2.0 zvládne akýkoľvek dátovo-zdatný team bez potrebnej znalosti cieľovej ETL technológie.

Download ADELE solution sheet (337.8kb)

Stiahnuť PDF

Kontaktujte nás

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Ľuboslav Gabaľ

Business development director-international

Marius Maslo

CEO Adastra Slovakia