.

Big Data

Big Data

Vaše budúce zisky stoja na dátach. Vezmite si ich.

Generovanie dát nikdy neprebiehalo v takom meradle ako teraz. Je ich obrovské množstvo a ich objem neustále rastie. Generujú ich ľudia používaním rôznych zariadení aj stroje svojím fungovaním. V Adastre vieme nielen to, ako dáta zbierať a ukladať, ale predovšetkým, ako ich prepojiť a analyzovať, aby z nich boli užitočné informácie. Vieme spracovať rôzne zdroje dát v dávkach aj real-time režime, on-premise alebo v cloude. Vieme sa o dáta kvalitne postarať a pustiť sa s nimi do úloh, o ktorých sa vám doteraz len snívalo.

Big data pre veľké i stredné firmy

Big data dnes zaujímajú každú stredne veľkú aj väčšiu firmu, či už sa pohybuje v oblasti financií, telekomunikácií, retailu, e-commerce, alebo samotnej výroby. Ich systémy, výrobné linky aj klienti, už big data produkujú. Stačí ich zachytiť. Môžu mať podobu rôznych logov, transakcií, signálnych dát, senzorických dát, textov, obrázkov, hlasov či videí. Už ste sa zamýšľali nad tým, ktoré dáta by ste mohli skutočne využiť? Či už pre optimalizáciu výroby a procesov, inovácie obchodných postupov alebo komunikáciu s klientmi? Dátovo riadená spoločnosť je za dverami.

 • Big data riešenia, ktoré Adastra navrhuje a implementuje, zahŕňajú:
 • budovanie big data platforiem,
 • ukladanie a spracovanie dát do užitočnej podoby,
 • integráciu dátových zdrojov na jedno miesto,
 • tvorbu hybridného Data Lake (on-premise aj v cloude),
 • presuny dát z dátových skladov a na dátové sklady, on-premise platformy aj cloudy,
 • sprevádzkovanie liniek na spracovanie tokových dát (streaming),
 • tvorbu dátových katalógov,
 • architektonické koncepty začlenenie big data do IT architektúry,
 • základnú aj pokročilú analytiku (data science),
 • šírenie osvety o big data (školenia a workshopy na mieru).
163 ZB

Výskumná spoločnosť IDC vo svojich prognózach predpokladá, že do roku 2025 bude v digitálnom svete ohromných 163 zettabytov, teda 163 biliónov gigabytov dát. Ako je jeden zettabyte veľký? Pre predstavu sa do neho v digitálnej podobe vojde muzika, ktorú by ste mohli v kuse počúvať dve miliardy rokov.

Tým, že sa dáta dajú relatívne jednoducho spracovávať takmer v reálnom čase, a tým, že máme oveľa bohatšie databázy, dnes môžeme big data považovať za zlatú baňu. Zber a analýza veľkých dát vám totiž pomôže lepšie pochopiť nielen firemné procesy na každej úrovni riadenia, ale aj správanie a priania zákazníkov.

Niektoré firmy ale nevedia z tejto zlatej bane vyťažiť nič a v záplave dát sa skôr topia. Riešením je užšia spolupráca IT oddelenia s biznisom, ktorá je pre efektívne využitie technológií big data nevyhnutná. Je potrebné si vyjasniť, čo všetko bohatšie dátové zdroje môžu do firmy priniesť, kde všade sa môžu uplatniť.

Benefity veľkých dát:

 • umožňujú sledovať rôzne situácie okamžite aj za dlhú históriu,
 • šetria náklady,
 • umožňujú nazerať na rôzne udalosti z rôznych pohľadov (napr. cez rôzne oddelenia) a získavať komplexný pohľad, ktorý pomáha pochopiť situáciu na trhu,
 • prispievajú k vývoju trhovo úspešného produktu.
12x

Konverzná miera pri segmentácii s využitím veľkých dát pri textovej analýze bankových popiskov sa u jedného z našich klientov zlepšila 12krát.

Radi by ste získali riešenie priamo na mieru vašim potrebám? Kontaktujte nás ešte dnes.

Zanechajte nám kontakt, ozveme sa vám.

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Matej Bordáč

Managing Consultant