.

Obohaťte svoje interné dáta z externých zdrojov

Corporate Data Enrichment Tool

Prepojíme vaše existujúce dáta s externými a pripravíme leady pre efektívnu obchodnú komunikáciu s vašimi firemnými (potenciálnymi) zákazníkmi.

Adastra v spolupráci s Bisnode vyvinula unikátny nástroj Corporate Data Enrichment Tool (CoDET) pre zefektívnenie obchodnej komunikácie s firemnou klientelou. Vďaka tomuto riešeniu využívajúcemu big data a postupy pokročilej analytiky významne zrýchlime a zefektívnime váš proces oslovovania korporátnej klientely aj riadenie kampaní a rizík pre segment SME.

CoDET obohatí vaše existujúce interné dáta o dáta z externých zdrojov, ktoré sú profesionálne pripravované spoločnosťou Bisnode. Využitím nového spoločného riešenia získate účinný nástroj pre navýšenie objemu obchodov nielen v rámci existujúcej firemnej klientely, ale aj akvizíciou nových klientov alebo včasnou detekciou rizikových faktorov.

Cieľom nástroja je zefektívniť služby a predaj pomocou kvalitnejšieho generovania leadov, a to vďaka nasledujúcim výhodám a možnostiam:

 • Získate len ozajstné leady – nemáte ich veľa, ale u všetkých je vysoká pravdepodobnosť konverzie ponuky
 • Každý používateľ si môže sám nastaviť, akým situáciám a zákazníkom sa chce venovať
 • Všetky informácie máte na jednom mieste (interné i externé) a môžete ich rôzne kombinovať
 • Môžete osloviť nových potenciálnych zákazníkov spomedzi obchodných partnerov súčasných klientov
 • Včas detegujete nákupné a rizikové indikátory
8x

Produktivita pracovníkov obsluhy pri našom prvom produkčnom nasadení sa s využitím nástroja CoDET zvýšila 8-krát.

Benefity obohacovania dát

CoDET kombinuje a vyhodnocuje transakčné dáta firemných zákazníkov s informáciami od Bisnode. Vďaka tomu generuje obchodné signály, ktoré vám dokážu identifikovať kľúčové momenty pre oslovenie a tému pre správnu ponuku. Dáta od Bisnode spracováva v momente, keď sa prvýkrát objavia na trhu, ihneď ich prepája s internými transakčnými dátami zákazníka, analyticky vyhodnocuje a získava prioritné leady na oslovenie.

Súčasťou nástroja je tiež interaktívne rozhranie, ktoré umožňuje intuitívnu prácu. Riešenie vrátane dát je navyše otvorené pre integráciu do interných CRM systémov.

S CoDETom:

 • Dokážete efektívne a proaktívne riadiť svoje zákaznícke portfólio
 • Vaši bankári budú pracovať oveľa efektívnejšie, nebudú sa zdržovať dohľadávaním dát, všetky informácie, ktoré potrebujú, budú mať na jednom mieste
 • Budete vedieť, čo zaujímavé sa deje v rámci vašej firemnej klientely, aby ste vedeli včas ponúknuť adekvátne služby
 • Budete môcť dennodenne vyhodnocovať rizikovosť svojich klientov na základe bohatej sady dát (vašich i externých)
 • Znížite priemernú dobu prípravy bankárov na jeden prípad – budú si sami môcť triediť informácie podľa svojich marketingových a obchodných priorít
 • Získate kompletný profil firemného klienta hneď pár kliknutiami; nebudete si musieť dohľadávať aktuálne informácie v registroch a na Googli
 • Zvládnete zacieliť na mikrosegmenty klientov s rovnakými potrebami a podobným životným cyklom firmy
 • Budete môcť kreatívne vytvárať mikrokampane, pretože si budete môcť komplexne profilovať svojich zákazníkov, teda aj vytvárať cieľové skupiny.
3x

V rámci prvého produkčného nasadenia CoDET vzrástla kvalita kontaktov 3-krát, zatiaľ čo target list sa zmenšil na tretinu.

Riešenie umožňuje pristupovať ku každému zákazníkovi personalizovane a podľa jeho potrieb. Tým sa zvyšuje jeho spokojnosť, lojalita a obchodný potenciál.

Michal Kratochvíl, riaditeľ divízie Banking, Adastra

Ukážka riešenia – vizualizácie, smart dáta

Informácie o svojich zákazníkoch aj prospektoch máte k dispozícii takmer okamžite, ako dorazia do banky. Na aktuálne dianie vašich firiem môžete okamžite zareagovať rôznymi komunikačnými kanálmi. Typy informácií, ktoré chcete sledovať, si môže každý používateľ individuálne nastavovať a meniť.

None

Pre plánované oslovenie si môžete medzi zákazníkmi vyberať podľa rôznych kritérií, ktoré kombinujú charakteristiky firiem nielen z interných dát, ale aj z externých informácií či podľa zaradenia do rôznych skupín vhodných na oslovenie.

None

Do špecifickej kampane si môžete vybrať na oslovenie špecifický mikrosegment. A to vrátane všetkých tokov jeho finančných prostriedkov za rôzne obdobia a podľa rôznych kritérií.

None

Svojich zákazníkov môžete hodnotiť aj podľa väzieb na ich obchodných partnerov či dodávateľa. Vďaka tomu môžete spoznať aj vašich potenciálnych klientov.

None

Každého klienta si môžete preveriť cez aktuálne informácie. Patria k nim predovšetkým rôzne finančné ukazovatele za rôzne obdobia vrátane indikácií rastu a poklesu.

None

Môžete sa zamerať aj na špecifický druh informácií, ako sú nehnuteľnosti či vozový park. A sledovať, ako ich obmieňa.

None

Chcete vedieť viac podrobností o riešení CoDET? Kontaktujte nás ešte dnes. 

Zanechajte nám kontakt, ozveme se vám.

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Ľuboslav Gabaľ

Business development director-international