.

Data Science

Data Science

Využite všetky možnosti pokročilej analytiky a strojového učenia pre svoj ďalší rast.

Stredné aj väčšie firmy dnes majú veľa dát a k tomu aj príležitostí, ako ich zúročiť pri zlepšovaní svojho biznisu. Pokročilou analytikou získajú napr. informácie, s akou pravdepodobnosťou budú ich klienti ochotní kupovať ďalšie produkty a služby, o aké služby by mohli mať záujem, či ako sa pohybujú na webových stránkach a mobilných aplikáciách. Algoritmy pre machine learning dokážu detegovať slabé miesta vo výrobnom procese alebo nekalé konanie klientov. Zverte svoje dáta do našej starostlivosti a získate kvalitné a kľúčové informácie pre lepšiu prácu so svojimi klientmi.

Pretavte dáta na biznisovú hodnotu

S bohatstvom dát ukladaných na cloudoch a na platformách big data rastú aj možnosti pre analytické využitie. Moderný biznis sa bez pokročilých dátových analýz nezaobíde. A presne také analýzy Adastra poskytuje. Náš tím vám na mieru pripraví predikčné modely z historických dát, navrhne využitie dát generovaných v reálnom čase, pomôže nájsť pridanú hodnotu v doteraz nevyužívaných dátach a mnoho ďalšieho. Pokročilá analytika dokáže pretaviť dáta na kľúčovú hodnotu pre biznis.

Vaše dáta sú kľúčom k ďalšiemu rozvoju firmy v digitálnej ére

Vďaka integrácii a spracovaniu rôznych zdrojov dát vieme pripraviť bohatšie modely predikcie či výstižnejšiu segmentáciu. Sledujeme súčasné trendy a hľadáme spôsoby, ako ich využiť pre lepšiu znalosť zákazníka, pre personalizované interakcie na základe detekcie zákazníckych potrieb (a tým aj lepšie reakcie pre udržanie zákazníka, budovanie jeho lojality, poskytovanie servisu), pre efektívnejšie procesy vo vnútri organizácie a pod. Zameriavame sa na aktuálne obchodné problémy, potreby a výzvy.

Naše analýzy musia mať zmysel a poslanie. Veľké dáta vyhodnocujeme nielen osvedčenými tradičnými prístupmi (vytvárame matematicko-štatistické modely), ale aj modernými technikami strojového učenia (machine learning), hlbokého učenia (deep learning) a textovou analytikou (NLP).

Používame najmodernejšie technológie na trhu a pomocou nich realizujeme úlohy, v ktorých:

  • predikujeme, s akou pravdepodobnosťou dôjde k určitej udalosti (napr.: zákazník si dokúpi službu, návštevník webu klikne na vašu reklamu, aký bude počet porúch na výrobnej linke...);
  • segmentujeme klientske portfólio do malých skupín a skupiniek podľa podobného správania alebo vlastností;
  • poznávame zákazníka z rôznych uhlov pohľadu;
  • analyzujeme texty a obrázky z rôznych textových zdrojov a triedime ich do tematických skupín;
  • upozorňujeme na odlišnosti a neobvyklé správanie;
  • vyhodnocujeme nákupné správanie, z ktorého odvodzujeme odporúčania pre ďalší nákup.
10x

Vytvorili sme prediktívne modely pre odhadnutie demografických dát čitateľov s využitím textovej analytiky. Pôvodná cieľová skupina sa vďaka pokročilej analytike a prediktívnym modelom zväčšila 10-krát. Riešenie spracováva cez 14,5 mil. cookies za deň (týždenne ide o viac ako 100 mil. záznamov).

Radi by ste získali riešenie priamo na mieru vašim potrebám? Kontaktujte nás ešte dnes.

Zanechajte nám kontakt, ozveme sa vám.

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Ľuboslav Gabaľ

Business development director-international