.

Data Governance

Data Governance

Neprideliť zodpovednosť za dáta znamená dáta neriadiť 

Každá firma, spracováva dáta. Vašim zamestnancom by však nemalo ísť o dáta samotné, ale o užitočné informácie, ktoré z nich možno vyčítať. Pokiaľ nie je jasné, kto tieto informácie potrebuje a kto je za ne zodpovedný, budú informácie a dáta chátrať. Viete, ako udržať a zvyšovať ich kvalitu? Začnite stanovením zodpovedností a pravidiel pre ich riadenie. S tým a aj ďalšími krokmi vám pomôže Adastra. Využite potenciál, ktorý v sebe nesie systematická starostlivosť o dáta, a získajte konkurenčnú výhodu nad tými, ktorí tento potenciál nevyužívajú.

Buďte úprimní: máte vo firme tak kvalitné dáta, že z nich vaši pracovníci získajú správne, presné a úplné informácie práve v okamihu, keď ich potrebujú? Viete, ktoré dáta a ako máte spravovať? V spolupráci s Adastra pre vás bude jednoduchšie ich rozpoznať a určiť, kto je za ne zodpovedný, spoznať, kto ich konzumuje, komu sú k dispozícii a kto z kvalitných dát naozaj profituje, a má preto najväčší záujem financovať zlepšovanie ich kvality. Definujme spoločne princípy a pravidlá pre riadenie dát.

Ak to neurobíte, môžete sa ocitnúť v situácii, v ktorej svoje dáta neriadite, ale dáta „riadia“ vás, firmu. A ak sú dáta nekvalitné, firma sa ľahko poddáva rizikovým faktorom.

Máte pocit, že by to mohol byť prípad vašej spoločnosti? Potom sa na nás s dôverou obráťte. Disponujeme škálou funkčných koncepcií, tematických konzultácií aj hotových riešení v oblasti governance, manažmentu a kvality dát a informácií. A tie vďaka mnohým projektom a rozsiahlym skúsenostiam naši konzultanti neustále vylepšujú.

44 %

44 % firiem nemá žiadne formálne pravidlá v oblasti Data Governance. Polovica z nich v najbližších rokoch nezvažuje zaoberať sa oblasťou Data Governance.

Data information governance a information quality/data quality

Pracujeme s osvedčeným súborom princípov, postupov, návrhov funkcionality a technologického riešenia pre vytváranie organizačného systému v oblasti Data Governance a implementovanie systémovej podpory pre oblasť Dáta a informačnú kvalitu v celej svojej šírke.

Náš prístup spája oblasti governance dát a kvality dát v jeden pevný celok. Umožňuje rýchlo zaviesť overené postupy, koncepty a podporné nástroje. Neoddeliteľnou súčasťou sú aj pravidelné revízie súčasného systému starostlivosti o dáta s cieľom nájsť kroky, ako ho vylepšiť.

Súvislosť s komplexnou architektúrou podniku

Ak chcete uspieť v oblasti governance, zamerajte svoju pozornosť na správne prvky, ich charakteristiky a princípy governance jednotlivých typov prvkov. Neodhalené rozdiely medzi „objektmi v podnikaní“, „informáciami v podnikaní“, „logickými dátovými entitami“ a „databázovými prvkami“ vedú až príliš často k nedorozumeniam medzi IT pracovníkmi a biznisom.

Riešením danej situácie je Adastra Enterprise Architecture Framework – Governance Generation, ktorý obsahuje overené typové rozdelenie spravovaných prvkov. Pri implementácii v CASE nástroji tento framework pomáha, okrem iného, v rámci governance evidovať pridelenú zodpovednosť za mapované prvky.

Komplexný pohľad na oblasť

Ak sa začnete venovať oblasti governance či starostlivosti o kvalitu údajov, bude pre vás kľúčové priraďovanie zodpovedností a zamerania správy do správnej vrstvy domény. Governance i kvalitu budete vnímať v úrovniach Dáta – Informácie – Znalosť. Ako si to predstaviť konkrétne? Na detailnej úrovni priradíte obchodníkom prvky, ktoré majú charakter „informácií v podnikaní“ (niekedy označované aj ako „information asset“), architektom a návrhárom IT systémov prvky charakteru „logickej dátovej entity“ a tým, ktorí majú na starosti prevádzku technologického riešenia, prvky typu „databázový prvok“. Trasovanie medzi nimi potom umožní jasne porozumieť tomu, čím vyššia vrstva motivuje vrstvu nižšiu.

Radi by ste získali riešenie priamo na mieru vašim potrebám?Kontaktujte nás ešte dnes.

Zanechajte nám kontakt, ozveme sa vám.

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Ľuboslav Gabaľ

Business development director-international