.

Master Data Management

Master Data Management

Kľúčové dáta pod kontrolou

Získať jedinú pravdivú verziu kľúčových obchodných dát (klientske dáta, produktové dáta, číselníky) býva nadľudská úloha. Zjednodušiť sa ho snaží Master Data Management (MDM), ktorý kľúčové dáta okrem iného identifikuje, čistí, konsoliduje a poskytuje ich jedinú verziu všetkým používateľom v požadovaný čas.

Musíte pre získanie kontaktov na svojho klienta hľadať informácie vo viacerých systémoch? Riešite problémy spôsobené rôznym kódovým označením jedného produktu? Sťažujú sa vaši klienti, že ich oslovujete s rovnakou ponukou viackrát?

Skúste sa na vaše kľúčové dáta zamerať a aktivovať MDM iniciatívu, ktorá vám pomôže kľúčové dáta identifikovať, zmapovať ich obstarávanie, spracovanie a použitie naprieč vašou organizáciou. Adastra vám vďaka svojim skúsenostiam môže výrazne pomôcť.

Výsledkom bude súbor opatrení na úrovni procesov pracujúcich s dátami a návrhy na úpravu ICT architektúry. Opatrenia vám pomôžu mať všetky vaše kľúčové dáta v požadovanej kvalite na jednom mieste v požadovaný čas pripravené pre použitie vo vašich obchodných procesoch.
 

45%

Podľa prieskumu konzultačnej firmy Aberdeen Group spravuje 45 % spoločností svoje kľúčové dáta v samostatných databázach, excelovských dokumentoch alebo proprietárnych aplikáciách a nevyužíva k tomu žiadne MDM riešenia.

MDM

Každý projekt v oblasti Master Data Managementu sa skladá z mnohých aktivít, ktoré je pre úspešné dokončenie potrebné vykonať na strane IT aj na strane biznisu. MDM projekt by mal byť riadený v kontexte Data Governance stratégie celej organizácie.

None

Identifikácia a analýza kľúčových dát

Základom pre úspešné naštartovanie a následne aj priebeh a doručenie MDM riešenia do vašej organizácie je identifikácia kľúčových obchodných dát, ich zhodnotenie z pohľadu dátovej kvality a dostupnosti v obchodných procesoch, ktoré dáta aktívne využívajú. Táto aktivita musí prebiehať v úzkej spolupráci s biznis používateľmi, ktorí poznajú všetky procesy a sú schopní aktívne pomôcť pri odhaľovaní slabých miest v získavaní, spracovávaní a používaní dát.


Revízia architektúry

ICT architektúra organizácie vzniká a rastie postupne s rastúcimi nárokmi biznisu na automatizáciu práce s dátami. Pri jej budovaní zvyčajne dochádza k mnohým kompromisom a z tohto pohľadu je potrebné zhodnotiť aj vhodnosť tej ktorej architektúry pre implementáciu MDM riešenia.

Naším cieľom nie je navrhnúť ideálnu architektúru, ktorú je nereálne implementovať, ale priniesť sadu odporúčaní, ako postupnými krokmi dôjsť k riešeniu, ktoré bude spĺňať všetky nároky, ktoré biznis na MDM riešenie kladie.

Návrh vhodného riešenia

Na základe identifikácie kľúčových dát a zmapovanie existujúcej architektúry zákazníka navrhneme spôsob implementácie MDM riešenia. Môže ísť o implementáciu úplne nového systému, ktorý bude kľúčové dáta spravovať, alebo o úpravu existujúcich systémov. Definujú sa pravidlá dátovej kvality: pravidlá pre čistenie dát, pravidlá pre konsolidáciu dát a metriky, ktoré dátovú kvalitu kľúčových dát sledujú a umožňujú jej vyhodnotenie v čase. Vylepšovanie dátovej kvality nie je nikdy časovo ohraničený projekt. Vždy by malo ísť o priebežnú iniciatívu, ktorá musí reagovať na aktuálne potreby používateľov a stav spravovaných dát.

Úprava procesov a metodík

Aby ste z novo zavedeného MDM riešenia mali čo najväčší benefit, je potrebné riešenie v rámci organizácie spropagovať a presvedčiť vášho používateľa o jeho potrebe a hlavne výhodách, ktoré prináša jeho aktívne využívanie. Na to musia byť pripravené upravené procesy a metodiky, ktoré koncovému používateľovi čo najviac uľahčia používanie nového systému a naučia ho kľúčové dáta, ktoré systém spravuje, správne a efektívne používať.

Radi by ste získali riešenie priamo na mieru vašim potrebám? Kontaktujte nás ešte dnes.

Zanechajte nám kontakt, ozveme sa vám.

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Ľuboslav Gabaľ

Business development director-international