.

Operational Data Store

Operational Data Store

Prvé dátové úložisko, ktoré vám naozaj zjednoduší život.

Ak máte pocit, že vaše operatívne biznis procesy celkom zbytočne komplikuje a brzdí roztrieštená dátová základňa, máme pre vás elegantné a funkčné riešenie v podobe Operational Data Store (ODS). S naším riešením Operational Data Store svoje procesy ľahko skrotíte a urýchlite.
 

Dostávate kľúčové podklady pre svoje rozhodovania príliš neskoro? Stretávate sa neustále so situáciami, keď okamžite potrebujete vedieť o svojich zákazníkoch oveľa viac? Potrebujete zlepšiť alebo urýchliť svoje operatívne procesy?

K tomu potrebujete nový informačný systém – systém, ktorý sa označuje ako Operational Data Store. ODS ľahko zaistí všetky vaše operatívne informačné potreby, pretože jeho primárnym poslaním je pomáhať operatívnym procesom a neriešiť nič ďalšie, čo by mohlo túto činnosť narušiť alebo brzdiť.

Správna ODS dokáže súčasne podporovať operatívne aj operatívno-analytické stránky vašich procesov, čo vám umožní venovať sa viac biznisu. Navyše, vaša nová ODS bude spolupracovať aj s vašimi už existujúcimi procesmi a systémami, takže vás nebude krátkodobo ani dlhodobo obmedzovať a bude vám pomáhať plniť vaše plány.

Správne implementovaná ODS dokáže zrýchliť kritické operatívne procesy až o 80 %.

85

milisekúnd je priemerná doba odozvy našich naozaj veľkých ODS na používateľské požiadavky. Číslo sme namerali v produkčnom prostredí pri využití bežných technológií. Pri využití niektorých pokročilých technológií ho dokážeme veľmi výrazne znížiť.

Adastra operational data store

Adastra Operational Data Store je v praxi osvedčené riešenie operatívneho dátového úložiska pre podporu operatívnych procesov i nadväzujúcich operatívnych analytických úloh.

Naše riešenie ODS sa skladá z overených metodík, postupov, návrhových vzorov, dátových modelov, technologických riešení a nástrojov, ktoré zaisťujú maximálnu efektívnosť. Kladie tiež veľký dôraz na metadáta.

Tento prístup zaisťuje dlhodobú udržateľnosť riešenia a umožňuje využívať techniky Model Driven Developement, kde je väčšina programového kódu generovaná, čo zaisťuje maximálnu produktivitu vývoja (a tým aj nižšie ceny), vysokú mieru štandardizácie a využitie všetkých našich skúseností, ktoré sme získali pri mnohých praktických implementáciách OD­S.

Aplikačne možno ODS využiť pre integráciu zákazníckych alebo produktových dát. Nemožno zabudnúť na potenciál ODS riešenia ako dátovej základne pre Campaign Management alebo pre Master Data Management, ktoré možno ľahko pripojiť k ODS.

ODS môže plniť nasledujúce roly:

 • Dátové úložisko pre operatívne procesy.
 • Dátové úložisko kmeňových dát.
 • Zdieľané cache viacerých systémov (dátovo integrované alebo neintegrované).
 • Podporná vrstva dátového skladu (stage vrstva).
 • Dátové úložisko pre operatívny reporting.
 • Náhrada za legacy aplikácie (ODS poskytuje dáta zaniknutých systémov).

Z pohľadu frekvencie plnenia a aktualizácie dát možno ODS rozdeliť do nasledujúcich skupín:

 • Ad-hoc plnenie alebo plnenie na vyžiadanie.
 • Mesačné plnenie.
 • Denné plnenie.
 • Plnenie viackrát za deň.
 • Plnenie takmer v reálnom čase.
 • Plnenie v reálnom čase.

Z pohľadu dátovej integrácie možno ODS postaviť na viacerých spôsoboch získavania dát:

 • Replikácia tabuliek z primárnych systémov.
 • Replikácia transakcií z primárnych systémov.
 • Integrácia transakcií z primárnych systémov.
 • Derivácia dát z dátového skladu.

Z pohľadu logickej architektúry sa naše riešenie skladá z niekoľkých komponentov:

 • Dátové úložisko.
 • Transformačná vrstva.
 • Komunikačná vrstva.
 • Nástroje pre správu a vývoj dátového úložiska.
 • Nástroje pre vývoj transformačných a komunikačných metadát.
 • Nástroje pre správu ostatných metadát a dokumentácie.

Dátové úložisko

Dátové úložisko je jadrom celého riešenia. Uchováva dáta, ako aj niektoré vybrané metadáta, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie riešení. Ako úložisko využíva preverené a osvedčené relačné databázy. Dátový model môže byť navrhnutý podľa potrieb zákazníka alebo môžeme použiť niektorý z našich predpripravených odvetvových modelov, napr. modely pre bankové a finančné inštitúcie.

Transformačná vrstva

Transformačná vrstva je hlavný nositeľ aplikačnej logiky riešenia ODS. Vrstva zabezpečuje transformáciu medzi vonkajším svetom a dátovým úložiskom. Primárne ide o API umožňujúce spracovanie jednotlivých dátových viet alebo ETL/ELT, ktoré dávkovo spracováva celé skupiny dátových viet.

Tento princíp filtrujúci vrstvy odtieňuje vonkajší svet od vnútorného dátového modelu a umožňuje úpravy modelu podľa aktuálnych potrieb bez nutnosti všetko prerobiť. Transformačná vrstva môže vykonávať dátové transformácie v reálnom čase, skoro reálnom čase alebo dávkovo podľa požiadaviek a potrieb zákazníka.

Komunikačná vrstva

Komunikačná vrstva spája ODS s vonkajším svetom. Vrstva zaisťuje transformácie vstupnej aj výstupnej komunikácie. Primárne táto vrstva technologicky prekladá komunikáciu do formátu, s ktorým už ODS dokáže vnútorne pracovať, a naopak.

Tento modulárny prístup umožňuje jednoducho nasadiť naše riešenie do prostredia, ktoré vyžadujú špecifický spôsob komunikácie, ako sú webové služby, špecifické konektory alebo špecifický formát komunikačných správ, prípadne je možné komunikačné prostriedky ľahko podľa potreby zmeniť.

Nástroje​​​​​​​

V našom riešení sa významne sústredíme na nástroje. Nástroje od Adastry zaisťujú jednoduchú centrálnu správu metadát riešení, správu dátového modelu, správu dátových transformácií a príslušných dátových tokov vrátane ich časovania, tvorby dokumentácie, monitoring riešení ako funkčného celku a integráciu komunikačnej vrstvy. Vysoký dôraz je kladený na metadáta a ich následné využitie pre vývoj a prevádzku.

Radi by ste získali riešenie priamo na mieru vašim potrebám?  Kontaktujte nás ešte dnes.

Zanechajte nám kontakt, ozveme sa vám.

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Adam Müller

Consultant