.

Súlad s predpismi

Dodržiavanie predpisov a noriem predstavuje pre väčšinu priemyselných odvetví veľkú výzvu nielen z právneho hľadiska, ale aj ako súčasť obchodného rámca. A toto zložité podnikateľské prostredie sa rýchlo mení. Od bankových a poisťovacích predpisov až po dodržiavanie GDPR a iných rámcov ochrany údajov v celom odvetví je potrebné riešiť dodržiavanie predpisov naprieč jednotlivými rezortmi a so strategickým pohľadom.

Prečo si vybrať spoločnosť Adastra pre zabezpečenie súladu s právnymi predpismi

  • Komplexný partner pre vašu digitálnu transformáciu: Sme vaším partnerom na ceste k digitálnej transformácii: od stratégie až po implementáciu a podporu.
  • Kombinácia obchodných a IT expertov poskytuje stratégiu, v ktorej technické riešenia idú ruka v ruke s obchodnými cieľmi. Chápeme, že vaše obchodné ciele musia ísť ruka v ruke s právnymi a technologickými požiadavkami.
  • Máme viac ako 20 rokov skúseností s vytváraním a zavádzaním komplexných riešení pre zabezpečenie súladu s predpismi a vykazovanie.

S čím vám vieme pomôcť?

  • Regulačné výkazníctvo pre banky
  • Regulácia v poisťovníctve
  • GDPR

Případová studie

Kontaktujte nás

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Ľuboslav Gabaľ

Business development director-international