.

ReeDee. Extrahujte dáta z dokumentov pomocou umelej inteligencie. Automatizujte extrakciu a validáciu dát z osobných a iných dokumentov, zrýchlite tak onboarding

ReeDee

Kľúčové benefity

None

Zrýchlenie procesu onboardingu vďaka rýchlejšiemu, presnejšiemu a automatizovanému čítaniu

None

Prispôsobiteľné rôznym dokumentom, vďaka čomu sa hodí pre akýkoľvek typ podnikania.

None

Menej chýb a maximálna úroveň presnosti vďaka AI.

None

Overenie proti verejným databázam znižuje riziko podvodu


None

Váš onboardingový proces môže byť oveľa efektívnejší

Počas onboardingu je často potrebné naskenovať doklad totožnosti, prepísať z neho údaje a poslať ich na kontrolu vrátane rozpoznávania informácií a prevencii podvodu.

Celý tento proces môže trvať hodiny, ba až dni a často sa počas neho robia chyby. Doklady totožnosti musia ručne spracovávať desiatky zamestnancov. ReeDee pomáha, keď potrebujete extrahovať dáta zo širokej škály dokumentov, kontrolovať identitu zákazníkov takmer v reálnom čase alebo automatizovať proces onboardingu, čím uľahčíte prácu zamestnancom back-officu


Od obrázka po digitálne dáta

Po nahraní skenu dokumentu prehľadá ReeDee, ktorý využíva umelú inteligenciu, obrázok a lokalizuje štruktúru dokumentu. Pomocou techniky počítačového videnia zlepší kvalitu skenu, otočí ju a ďalej spracuje tak, aby bolo možné prečítať dáta s čo najvyššou presnosťou. Získané hodnoty nakoniec overí a poskytne v strojovo čitateľnej podobe pripravené na ďalšie spracovanie.

None

None

Výhody digitalizácie dokladov totožnosti

Presnosť a spoľahlivosť prečítania dokumentov pomocou umelej inteligencie sú vyššie ako u človeka a to vďaka jedinečnej schopnosti samostatne vyhodnocovať pravdepodobnosť správnosti prečítaných hodnôt. Výsledkom je, že viac ako 98 % dokladov totožnosti je prečítaných úplne správne a viac ako 99,5 % prijatých polí má správne hodnoty už za niekoľko sekúnd. Zamestnanci tak môžu tráviť podstatne menej času opravovaním chýb a prepisom nejasných miest, čo znižuje nároky na FTE a náklady firmy.


Prípadová štúdia

None

Proces kontroly dokladov totožnosti bol znížený z dní na minúty

Zonky, česká spoločnosť poskytujúca peer-to-peer pôžičky, vďaka ReeDee automatizovala významnú časť procesu. Aplikácia prečíta všetky informácie do niekoľkých sekúnd a výrazne tak urýchli proces registrácie spotrebiteľského úveru. Keďže Zonky používa ReeDee, všetky doklady sú spracované automaticky pomocou AI, iba problematické a zle čitateľné doklady sa vrátia späť do procesu, v ktorom je zapojený človek. ReeDee sa tiež používa na rozpoznávanie výpisov z bankových účtov a na automatickú kontrolu týchto dát. Čas registrácie bol skrátený z dní na minúty, čo prispelo k viac ako 50-percentnej automatizácii procesu registrácie používateľa a to predstavuje pracovné zaťaženie približne 10 FTE.

50%

ReeDee automatizovala viac než 50 procesov registrácie používateľov, čo predstavuje pracovné zaťaženie približne 10 FTE.

Kontaktujte nás

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Tomáš Synek

Business development director