.

Incidentee: Sledujte, nahlasujte a analyzujte incidenty vo vašej predajni. Digitalizujte papierové hlásenia prípadov pomocou intuitívnej aplikácie.

Hlavné výhody

None

Digitalizácia procesu správy incidentov, od hlásenia až po analýzu

None

Zníženie nákladov vďaka tomu, že nedochádza k oneskoreniam a výrazne sa skracuje čas potrebný na nahlasovanie incidentov.

None

Hlásenia o incidentoch v reálnom čase, odstránenie chýb spôsobených nepresným papierovým spracovaním

None

Manažérsky prehľad všetkých incidentov vo všetkých predajniach na účely analýzy a lepšieho rozhodovania


None

Jednoduchšie nahlasovanie incidentov cez intuitívnu aplikáciu

Krádeže, poškodené výrobky alebo pošmyknutia, pády a zaseknutia. Tieto incidenty v predajniach sa zvyčajne zaznamenávajú a ručne zapisujú na papier, čo sťažuje sledovanie histórie konkrétneho incidentu. Digitalizujte proces správy incidentov pomocou aplikácie pre tablety, ktorá používateľom umožňuje vytvárať hlásenia o incidentoch za pochodu. Stačí, ak naskenujú čiarový kód položky a k hláseniu priložia obrázky, videá a dokumenty. Potom vygenerujú hlásenie a nahrajú ho na ďalšiu analýzu.


Zníženie chybovosti a zvýšenie efektivity

Hlásenia o incidentoch sa podávajú okamžite, pretože aplikácia je intuitívna a umožňuje prípravu a predvyplnenie formulárov. Hlásenia sú v porovnaní s papierovými riešeniami náchylnými na chyby výrazne presnejšie. Zamestnanci potrebujú na vyplnenie a odoslanie hlásení maximálne polovicu času než predtým.

None

None

Lepšia správa incidentov a podpora rozhodovania na základe dát

Centrála má prehľad o incidentoch vo všetkých predajniach v reálnom čase, čo uľahčuje analýzu a rozhodovanie o preventívnych opatreniach na základe dát. Vďaka podrobnej analýze dát pomocou nástroja business intelligence môžu manažéri zodpovední za predchádzanie vzniku škôd dostávať zo systému organizované a štatistické hlásenia. Výrazne pomáha pri optimalizácii stratégie predchádzania vzniku škôd a pri rozhodovaní.


Prípadová štúdia klienta

Globálny maloobchodný reťazec ušetril až 60 % času zamestnancov

Globálna maloobchodná spoločnosť chcela nahradiť papierové riešenie hlásenia interných a externých krádeží, pošmyknutí, pádov a lúpeží, ktoré bolo zdĺhavé a neumožňovalo historické sledovanie incidentov. Incidentee ponúkal všetky funkcie, ktoré spoločnosť potrebovala: skenovanie čiarových kódov a vyhľadávanie textu, prílohy, exporty, 3 úrovne používateľských rolí a históriu incidentov s možnosťou filtrovania.

60%

V porovnaní s papierovými riešeniami sa ušetrí až 60 % času zamestnancov, čo vedie k výraznému zníženiu nákladov a zvýšeniu produktivity zamestnancov.

Vyskúšajte to teraz

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Tomáš Synek

Business development director